Leven met de hemelse koning. Preek Kolossenzen 3:1-4

De Bijbel in Gewone Taal zegt dat we hemels moeten leven (Kolossenzen 3). Wat stel je je daarbij voor? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Goddelijke macht.
De Heer is waarlijk opgestaan. We hebben het gevierd met Pasen. Vorige week is die viering onderstreept in de bediening van de heilige doop aan …. Een krachtig symbool; begraven en opgestaan met Jezus (Kolossenzen 2:12).

…. hebben bij die doop gezegd dat Continue reading

Geroepen tot Christus’ vrijheid. Een introductie op een prekenserie Galaten.

Christus heeft ons bevrijd opdat we in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen (Galaten 5:1). Deze oproep typeert Galaten. Het is de brief van de christelijke vrijheid.

Galaten is een ongepolijste diamant. Geschreven in een spannende Continue reading

Ons leven met Christus verborgen in God. Preek Kolossenzen 3:3 (Matteüs 28)

Wat is Pasen? We hebben de nieuwtestamentische brieven nodig om dat te ontdekken. Paulus zegt het kort en bondig: je bent met Christus opgewekt en je leven is met hem verborgen in God. Die tekst staat centraal. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de opgestane Heer

1         Pasen en de heilige doop.
De Heer is waarlijk opgestaan! Vorige week hebben we het gevierd. Vandaag staan we op een bijzondere manier stil bij de betekenis van dit Paasevangelie omdat de heilige Continue reading

Wonden en littekens op Pasen. Paaspreek Galaten 6:17 (Johannes 20)

Op Paaszondag luisteren we (voorlopig) voor het laatst naar Galaten. Paulus sluit die schitterende brief af door te wijzen op ‘de littekens van Jezus in zijn lichaam’ (Galaten 6:17). Dit vers brengt je terug naar Pasen als de Heer de wonden in zijn lichaam laat zien (Johannes 20:20). Wat zegt dit over Pasen? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Eenheid van Pasen en Goede Vrijdag.
De Heer is waarlijk opgestaan! Die jubel klinkt vandaag wereldwijd. Dood en zonde hebben niet het laatste woord. Twijfel en kleingeloof zijn niet de baas. Jezus is Heer. Gezegend Pasen, gemeente.

Littekens.
Vandaag staan we stil bij een opvallend detail van Pasen. Dat Jezus na zijn opstanding zijn wonden Continue reading

Gekruisigd voor de wereld. Preek Goede Vrijdag over Galaten 6:14 (Marcus 15)

Vandaag is het wereldbevrijdingsdag. Jezus sterft op Golgota. De evangeliën vertellen het. De nieuwtestamentische brieven leggen het uit. Paulus zegt dat de wereld voor hem gekruisigd is en hij voor de wereld (Galaten 6:14). Dat woord staat centraal (in een serie preken over Galaten). We zingen (koor, gemeente) delen uit het oratorium ‘Het lam dat ons doet leven’ (Borkent/Zwart). Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

Uniek.
Vandaag is de belangrijkste dag van het geloof. Jezus gekruisigd. Het evangelie vertelt het (Marcus e.a.). De nieuwtestamentische brieven leggen uit wat Jezus’ kuisdood betekent. We luisteren naar Galaten. Aan het begin van Continue reading

Mensen uit één stuk. Preek Palmpasen, Marcus 11:1-11

Luid applaus voor Jezus – en even later ‘kruisig hem’. Het evangelie schetst een confronterend beeld. Wat betekent Palmpasen? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         De Stille Week begint.
Gisteren hadden we ons jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi – een van de hoogtepunten van ons gemeenteleven. De deelnemers waren ingedeeld in groepen. Groep zwart, blauw enzovoort. Vanaf de tribune kon je aanmoedigen. Stel dat je fan bent van een bepaald team. Maar dat je ziet dat dat team het minder doet dan je gehoopt had. Ben je dan voor een ander team? En switch je later op de avond misschien nog een keer? Een echte fan ben je dan niet. Je lift mee op het succes terwijl een fan een team steunt door dik en dun heen.

Wispelturig.
We gaan vandaag de Stille Week in. We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Het is een confronterende week. Moet je eens kijken hoe de mensen razendsnel van positie kunnen veranderen. Eerst is er luid applaus Continue reading