Kijk goed naar de Geest en naar zijn werk. Pinksterpreek over Psalm 48 en Handelingen 2

Op Pinksterfeest komt God zelf in zijn mensen wonen. Psalm 48 wordt op een bijzondere manier werkelijkheid. De preek is een vervolg op een serie preken over Psalmen van de Korachieten (Psalm 42-49). Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Geloofstrots.
Vandaag is het Pinksterfeest. God zelf komt naar de aarde om in ons midden te leven. Handelingen 2 vertelt al van het grote geheim van Gods drie-eenheid zoals de kerk dat later heeft beleden. De ene God (Deuteronomium 6:4) laat zich kennen als Vader, Zoon en Geest (Handelingen 2:33). Zo werkt God aan herstel en redding. Tot in je leven.

Psalm 48: fijn om bij God te horen.
Vandaag wil ik vanuit Psalm 48 bij Pinksteren stilstaan. Het lied maakt onderdeel uit van de Psalmen van de Korachieten. Psalm 48 is duidelijk een vervolg op Psalm 46 en 47.[i] Psalm 46 zong al over Gods stad – maar zónder namen (Jeruzalem, Sion) te noemen. Het volle accent komt daarmee op Continue reading

Applaus voor Jezus! Preek Psalm 47 en Johannes 20:1-18 bij Hemelvaart 2020

In de serie Psalmen van de Korachieten vandaag Psalm 47. ‘God stijgt onder gejuich omhoog.’ Het is niet vreemd dat christenen deze Psalm lezen of zingen bij Hemelvaart. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Eerst nog dit. Net als Psalm 44 spreekt ook Psalm 47 over de landinname (als reden van vertrouwen in God). Als het daar vandaag over gaat, maakt dat de tongen los. De hedendaagse discussie gaat dan over geloof en geweld. Dat gesprek laat ik in de preek links liggen. Het gaat me nu om iets anders. Wil je wel wat met dit thema? Lees dan mijn bijdrage in het interreligieuze debat Laat het oordeel aan God (Rotterdam, 2015).

De preek is ook als podcast te beluisteren.

Gemeente van de Heer

1         Wie is als onze Heer!?
Onze held! Onze helden! Hoe vaak heb je dat niet gehoord in de afgelopen tijd? De mensen die in zorg-, verpleeg- en ziekenhuizen werken zijn helden. Landelijk is er voor hen geapplaudisseerd. Zij staan in de frontlinie en verdienen groot respect. Pijnlijk steekt daarbij af, trouwens, dat Continue reading

Hemelvaart. Hoe te preken op het belangrijkste en lastigste feest? Een overzicht bij diverse Hemelvaartspreken

Feest vieren als iemand vertrekt. Dat doe je alleen als je een hekel aan iemand hebt. Hoezo viert de kerk dan Hemelvaart? Er staat dat de apostelen Jezus niet meer zien (Handelingen 1:9). Jezus handelt tegen de verwachting in (Handelingen 1:6). Je zou maar iemand in je midden hebben die de gruwelijke slavendood van de Romeinen de baas is. Daar kun je mee Continue reading

Crisisbestendig leven. Preek Psalm 46

Psalm 46 staat als een huis. Kan het zo in je leven? Ook in crisistijd? Hierover spreekt dit lied. In Rotterdam-Delfshaven heb ik eerder over Psalm 46 gepreekt: Wereldwijd bant God oorlogen uit.[i] Toen was de context het oplaaien van geweld (Israël en Palestijnen, opkomst IS) en de tijd van de ramp met vlucht MH17. Deze preek over Psalm hoort bij de recente preken over de Psalmen; Hopen op God als het nieuwe normaal (Psalm 43) en Waar is God in de Corona-crisis? (Psalm 44).[ii] Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De preek is ook te luisteren als podcast.

Gemeente van de Heer

1         God geeft antwoord.
Soms helpt het om eens even flink te mopperen of te schelden. Dat klaart de lucht. Anders blijf je maar zitten met je frustratie of kwaadheid. Zo gaat het bij de Psalmen. Psalm 42/43 klaagt tot God: ik voel me ellendig, waarom heb ik tegenslag? Psalm 44 doet er nog een flinke schep bovenop. God wordt zelfs geprovoceerd: waarom slaapt U; word wakker, God!? Het gaat er heftig aan toe in die liederen. Blijkbaar is dat allemaal geen probleem. Gods (verbonds)relatie met ons is sterk en kan het aan. Beter kun je zeggen: roep en klaag maar want anders blijf je zitten met je (gevoelens van) onmacht. En daar worden jij en de mensen om je heen uiteindelijk niet beter van.

Toontje hoger.
De toon van Psalm 46 is anders. Een en al vertrouwen in God. Hij redt uit gevaar. Allerlei Continue reading

Oer. Een belangrijke stap in het gesprek over schepping en evolutie, geloof en wetenschap.

Deze week kwam het boek Oer uit. Het boek gaat over schepping en evolutie, geloof en wetenschap. Volgens mij zet Oer een belangrijke stap. Het helpt het christelijke debat verder. Hieronder een blog naar aanleiding van het boek; het mooie en goede ervan, een duiding van het boek en ook aandachtspunten en kritiek. De cijfers in deze blog verwijzen naar de paginanummers van Oer.

De kracht van het boek Oer is dat het precies doet wat er op de achterflap staat: ‘Oer is een meeslepende vertelling die op een nieuwe manier een verbinding legt tussen Gods grote verhaal in de Bijbel en hedendaagse Continue reading

Waar is God in de Corona-crisis? Preek over de provocatie van Psalm 44

Een gevoel van zinloosheid overvalt je: waarom deze crisis, waarom … – vul maar in. Psalm 44 gaat hierover. Het lied is even heftig als teer. Zijdelings raakt de Psalm aan de landinname (Psalm 44:3). Dit een heikel thema. Het gaat over God/geloof en geweld. Ik laat dat thema in deze preek links liggen. Aan deze Psalm als geheel heb ik m’n handen al vol. Bij voetnoot ix kun je terecht als je wel met dit onderwerp aan de slag wilt. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De preek is ook te beluisteren als podcast.

Gemeente van de Heer

1         Houd de Psalmen hoog.
Vorige week luisterden we naar Psalm 43.[i] De Psalm leert ons hoe het ‘oude normaal’ van het vertrouwen in God ons ‘nieuwe normaal’ wordt. Eens zal ik God weer loven, mijn God die mij ziet en redt (Psalm 43:5). Het komt goed.  Want God is trouw.

Van een paar mensen van buiten onze gemeente hoorde ik de klacht dat Continue reading

Hopen op God als het ‘nieuwe normaal’. Preek Psalm 43

Op wie of wat vertrouw je in crisistijd? De Psalmen gaan ons voor in het aanroepen van God. God erbij betrekken is in onze cultuur bepaald niet vanzelfsprekend. En toch is er aanleiding voor. Dat bedacht ik bij het lezen van een column van schrijver Ilja Pfeijffer. We zingen in de dienst Psalm 43:1 en 4 uit de oude berijming. In de preek leg ik uit waarom. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De preek is ook te beluisteren als podcast.

1         Leven met volle teugen.
‘Wanneer kunnen we weer gewoon samenkomen in de kerk om God te loven en elkaar te zien?’ Die vraag hoor ik met bepaalde regelmaat als ik rondbel in de gemeente. Op social media hebben gelovigen het erover hoe ze uitzien naar de zondagse bijeenkomst. We missen het om elkaar te zien. Op zondag. Op dinsdagavond bij catechisatie. Op (jongerenvereniging) JOB. De behoefte aan dat gewone leven en bijbehorend contact wordt alsmaar sterker.

Psalm 43 spreekt hierover. De Psalm bidt om Continue reading