De kerk kán niet zonder wraakpsalmen

Klaas Wierenga keert zich tegen een kerkcultuur die toepasbaarheid en feestgedruis afdwingt en niet van grimmige tegenstemmen zoals wraakpsalmen wil weten (ND, 12 april). Opvallend: in een seculiere krant verschijnt op diezelfde dag een opiniestuk van Jan Kuitenbrouwer. Hij bekritiseert in de NRC de Nederlandse cultuurdwang om alles toegankelijk te maken. Zelfs het evangelie, beweert Kuitenbrouwer, wordt door een voorstelling als the Passion aan deze eis onderworpen. Zijn dit nu twee oude(re) mannen die een nieuwe tijdgeest niet kunnen verkroppen of Continue reading

The church needs psalms of revenge

This article is written because there is discussion among christians: can we sing the psalms of revenge? Isn’t the gospel about love and forgiveness? That’s true! At the same time: Christ is also Judge. That’s where the psalms of revenge are about (Orginally Posted in Dutch on April 17, 2012 by jmhaak).
——————————————————————————————————

Klaas Wieringa turns against a churchculture preaching applicability and festivities whilst ignoring grim counterparts like the psalms of revenge (in a Dutch christian newspaper Nederlands Dagblad, April 12 2012). Striking: in a secular newspaper (NRC Handelsblad) on the same day, an opinionated article by Jan Kuitenbrouwer appears. He criticizes the Dutch compulsion to make everything accessible. Even the gospel has been subjected to this demand, by the likes of the show ‘The Passion’. Are these men unable to digest the new spirit of the age, or is something else the matter?

Continue reading

Brief hoofdredactie NRC. Wil de krant bekeren tot seculier geloof?

Rotterdam 10 april 2012
Aan: hoofdredactie NRC, hoofdredactie@nrc.nl

Geachte mevrouw, geachte heren,

Naar aanleiding van de rubriek “De lezer schrijft, de krant antwoordt” van de krant van afgelopen zaterdag, zondag (7 en 8 april jl.) wil ik u de vraag voorleggen wat het volgens de hoofdredactie betekent dat de NRC een seculiere krant is als het gaat om spotten om (andermans) geloofsovertuiging.

Wij lijken qua profiel op de lezer die Continue reading