Waarom ga je naar de kerk? Themadienst/jeugddienst Handelingen 2 en Zondag 21 Catechismus

Waarom ga je naar de kerk? De jongeren van groep 3 hebben stilgestaan bij die vraag. Ongetwijfeld hebben jij en ik een mening op dit punt. Wat zegt de Bijbel en waar komt het op aan? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een tussenoplossing.
Waarom ga je naar de kerk? Over die vraag gaat het vandaag. Ik was vorige week bij jullie, jongeren van jeugdgroep 3, op bezoek om het hierover te hebben. Een van de jeugdleiders had een flipover meegenomen. Daar stonden jullie reacties op van Continue reading

Houd stand en heb lief. Preek Galaten 5:1-12

Paulus zegt dat de gelovigen zich niet opnieuw een slavenjuk moeten laten opleggen. Wat betekent dit deel voor die kerken, voor jou en mij? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1             Blijf bij Jezus’ vrijheid.
Christus heeft ons bevrijd zodat we in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen
(Galaten 5:1).

Wat een schitterende tekst. Over de vrijheid in Jezus begon Paulus al eerder in hoofdstuk 2 (vers 4).[i] Nu de Galatenbrief naar het einde gaat wordt steeds duidelijker wat er aan de hand is. Paulus schrijft doelbewust en stapsgewijs toe naar Continue reading

Kind van Sara en kind van het hemelse Jeruzalem. Preek Galaten 4:21-31

In de kerk kijk je niet vreemd op van de heel wonderlijke uitspraak dat je kind van God bent. In Galaten 4 voegt Paulus eraan toe: je bent ook kind van Sara en kind van het hemelse Jeruzalem. Wat betekent dit? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Je bent een kind van Sara (Galaten 4:21-23).
Als je avondmaal viert, ervaar je de vrijheid die Jezus je geeft. Je bent bevrijd van de vloek van de wet (Galaten 3:13) en van de machten van de wereld (4:3). Je bent een kind van Abraham (3:7). Ja; zelfs een kind van God (3:26).

Galaten 4 voegt daar nog wat aan toe. Dat je kind van God bent is – hoe bijzonder dat ook is – een bekende uitdrukking in de kerk. Maar Paulus zegt ook: je bent Continue reading