Partner voor permanent geluk

In de reacties op het ND-onderzoek naar samenwonen valt op dat het regelmatig gaat om termen als norm, leer en principes. Hoe werken zulke begrippen als de atmosfeer er een is van zoeken naar geluk?

Geluk
We zoeken een partner voor ons (eigen) permanent geluk. Dat stelde CBS-woordvoerder prof. Jan Latten najaar 2010 bij de presentatie van de jaarcijfers. Niks mis met gelukszoekers, zou je kunnen zeggen met een verwijzing naar de bergrede. Maar de vraag is op welke manier christenen in deze gelukzoeksfeer op een goede manier kunnen spreken over Continue reading

Vraag moslims zelf om hun geloofsdocumenten.

Baudet wil graag generaliseren over de islam (NRC, 2 november 2012). Onduidelijk is waarom het christendom ook in zijn column wordt genoemd: het gaat Baudet toch om de islam? Vreemd is dat Baudet deze twee godsdiensten niet alleen met elkaar denkt te kunnen vergelijken maar ook Continue reading

Verwijzen naar de Goede. Toekomst voor christelijke partijen in Nederland

De teleurstellende uitslag van de parlementsverkiezingen van 12 sept. jl. roept vragen op over de toekomst van de christelijke partijen. In het ND voerde ds. Paul Visser, predikant van de Noorderkerk (PKN) in Amsterdam, zelfs een pleidooi om ze helemaal af te schaffen. [i] In dit artikel lever ik een bijdrage aan dat gesprek.

Hoewel christelijke partijen volgens Visser in het huidige stelsel stem en steun verdienen, veroorzaken ze in ons ontkerstende en geliberaliseerde klimaat meer kwaad dan dat ze goed doen. De analyse van het huidige klimaat en de problematiek die dat oproept voor christelijke partijen is glashelder. De oplossing die Visser voorstelt, overtuigt mij Continue reading