Christelijke vrijheid in de rechtsstaat bij de komst van een ‘haatimam’.

Is het verstandig dat de ChristenUnie een voortrekkersrol had bij de poging tot het weren van de ‘haatimam’ Al-Haddad? Van verschillende kanten wordt daarop gereageerd. Het is goed daar een dimensie aan toe te voegen: welk christelijk signaal wil je in zo’n situatie vooral uitzenden? 

De CU nam een meerderheid van de Tweede Kamer mee op sleeptouw in een poging een ‘haatimam’ te weren. CU kamerlid Joël Voordewind mocht zijn standpunt komen uitleggen bij Pauw & Witteman. Het commentaar op het meerderheidsstandpunt van de Tweede Kamer is divers. Bas Heijne bespeurt in dit standpunt Continue reading

Reik uit! Antwoord op dreigende malaise.

In de krant van afgelopen weekend (NRC, 18/9 februari) werd in twee artikelen gewezen op de gevolgen van populistische politiek. Chavannes zegt dat Wilders de democratische malaise onthult én vergroot (Opklaringen). Elders wordt gewezen op de onmacht van de oude politiek: zij kan de ‘code van de PVV’ niet kraken (Z&Z). In beide artikelen wordt, als een spookbeeld, gewezen naar de VS: dat land is door de extreme discussietoon Continue reading

Brief Poolse RK Parochie O.L.V. Sterre der Zee inzake ‘Polenmeldpunt’.

Onderstaande brief overhandigden wij, afvaardiging kerkenraad en gemeente, op 19-2-2012 aan de Poolse RK Parochie O.L.V. Sterre der Zee, Beukelsdijk 177 te Rotterdam. Aan het einde van de eredienst werd de brief, vertaald in het Pools, voorgelezen. Veel hartelijke gesprekken en bedankjes waren ons deel. Christus (ver)bindt!

—- —– —— ——- ——– ——-

Broeders en zusters in Christus,

Vanmorgen hebben wij u tijdens onze eredienst in onze gebeden aan de Heer opgedragen. De commotie over de website waarin overlast van zogenaamde Moe-landers kan worden aangemeld, zal u niet onberoerd laten. We bidden dat u Continue reading