Is dát nou een koning!? Preek 1 Samuel 19

voorbeeldliturgie: zie onder.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1         Soap of evangelie?
Stel je dat je morgen een Telegraaf in handen wordt gedrukt. Op de voorpagina een grote foto van het bebloede en toegetakelde gezicht van onze koning. Dat zou blijken dat hij op een straatfeest zo tekeer is gegaan dat het nogal uit de hand liep. Vechtpartij werd. Je leest door. Het wordt alsmaar gekker. Bij die vechtpartij heeft de koning zijn mobiel verloren. Een passant raapte die op en ontdekte dat de koning de AIVD heeft verzocht twee ministers het leven zuur te maken.

Dat zou nog eens nieuws zijn. Nederland in rel en roer. Roep om einde koningschap.

Gelukkig; zo is onze koning niet. Punt is dit: we hebben net 1 Sam.19 gelezen. Hfst. eindigt met Continue reading

Wie is werkelijk vrij? Preek 1 Samuel 17

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1 bekend en (on)bemind.
Hoe meer je uit de Bijbel leest, hoe meer je daarvan onder de indruk komt. Herken je? Vorige week lazen we 1 Kor.13. Liefdeslied. Wereldliteratuur. Voor ieder aantrekkelijk. Vandaag hoofdstuk over David en Goliath. Ook al zo’n meeslepend verhaal dat heel de wereld kent. Denk nog even aan oorlog Israël en Palestijnen, deze zomer. Degenen die met slingers naar goedbewapende soldaten gooiden, werden vergeleken met David en Continue reading

Catechismusgebruik 4.0 Drievoudig pleidooi voor hergebruik

Nieuwe wijn hoort in nieuwe zakken, zegt Jezus in Matteüs 9. In dit nummer betrekken we deze woorden op het leven van de gemeente. Ik wil me speciaal richten op het gebruik van de catechismus in onze erediensten. Kort gezegd is de vraag: heeft de leer van dat boek een ‘nieuwe zak’ nodig of hebben we ‘nieuwe wijn’ nodig?

In het nadenken over de plek van de catechismus sluit ik aan bij De Reformatie van 20 september jl.. Daarin ging het uitgebreid over de vraag of en zo ja hoe je dat leerboek kunt gebruiken. Het onderwerp roept heel wat op; dat merk je aan Continue reading

Kijk eens wat vaker in de spiegel van de liefde. Preek 1 Korintiërs 13

Preek over 1 Korintiers 13, gehouden in een zondagse eredienst. Voorbeeldliturgie onderaan.

Gemeente van de Heer Jezus Christus, bruidspaar

1 Bijzonder liefdeslied.
Jullie hebben voor het begin van jullie trouwen voor 1 Korintiërs 13 gekozen. Het is een lied. Een liefdeslied in de meest letterlijke zin: de liefde wordt bezongen. Zulke prachtige dingen van de liefde gezegd (vs.4-7). Vs. 8: de liefde zal nooit vergaan. Soms staan er van die dingen in de Bijbel dat je zegt: wauw! En volgens mij maakt het ook niet uit of je gelovig bent of niet: dit is mooi. Kan op instemming van ieder Continue reading

Sterven en levensperspectief. Achtergronden bij het euthanasiebeleid in Nederland

Als het leven zwaarder wordt of de wereld waarin je leeft steeds kleiner, kan een verlangen ontstaan naar het einde. In Nederland is het als lichamelijke of psychische ziekte het leven ondraaglijk maakt onder strikte voorwaarden toegestaan om dat einde te bespoedigen maar van tijd tot tijd laait het debat erover weer op.

Begin van dit jaar werd er in Nederland weer eens heftig gediscussieerd over euthanasie. Directe aanleiding was onenigheid over de euthanasie op een 35-jarige psychiatrische patiënte en het euthanasieverzoek van een eenzame, depressieve maar lichamelijke gezonde ambtenaar die tegen zijn pensioenleeftijd kwam. Van diverse kanten werd er geprotesteerd toen deze gevallen publiek werden. Is dit werkelijk wat we Continue reading

Wat is het geheim van jouw leven? Preek zalving David, 1 Samuel 16

Preek 1 Samuel 16:7 en 12b bij startzondag 2014, jaarthema relatie(s). Andere preken van dit jaarthema en voorbeeldliturgie vind je onderaan de preektekst.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1         Relatie als (jaar)thema.
Vandaag de startzondag over het jaarthema: relatie(s). Dat is weer eens wat anders dan de wereldhavendagen; dat is immers elk jaar ongeveer hetzelfde.

A.s. weekend hebben we kerkenraad-heisessie. We gaan in gesprek over dit onderwerp en planning hoe we dat willen uitwerken door het jaar heen.

Nu hebben we al een paar reacties gehad op dit jaarthema. Bijvoorbeeld: goed, belangrijk want dit gaat ieder aan. Eind vorig seizoen is er in het gemeentegebed ook gevraagd om openheid, niet alleen in mooie kanten van relatie, maar ook als het misschien niet goed of minder  gaat. Er is ook gereageerd in de zin van: laat het niet alleen/specifiek gaan over bijvoorbeeld Continue reading