Tsunami verwoordt juist goed wat er gebeurt, de connotatie is ambigu

Louise O. Fresco beschrijft op een inspirerende manier waarom het woord ‘tsunami’ asielzoekers ontmenselijkt en als absurde term moet worden weerlegd (NRC Handelsblad, 9 september). Toch ontkomt zij niet aan de valkuil van de taal waar zij Continue reading

Tsunami van vluchtelingen geeft een nieuwe setting

Misschien is de huidige stroom vluchtelingen inderdaad wel een tsunami. Een kracht door mensen niet te beheersen.

Het woord tsunami hoor je liever niet, in combinatie met vluchtelingen. Het heeft een negatieve, (be)dreigende betekenis. Al helemaal omdat mensen die dat woord gebruiken deze vluchtelingen als een gevaar Continue reading

Jezus zoekt échte durfinvesteerders

Er is de laatste jaren groeiende aandacht voor een tegenbeweging in de economie: de beweging van het genoeg. Bijzonder interessant is daarbij de aandacht voor het religieuze karakter van de economie. De Bijbel gaat zowaar weer open. Maar is dat te zien als het werk van de Geest van Jezus? Of is er iets anders aan de hand? Anders gezegd: hoeveel hebben Jezus en onze economie werkelijk met elkaar te maken?

Geld is onze God
‘Geld is onze God’ stond op 17 oktober 2013 op de cover van De Groene Amsterdammer. De ondertitel luidde: ‘Economie als Continue reading

Geloven is: anders gaan kijken. Preek/overdenking 2 Kronieken 5

Hieronder de preektekst van zondagmiddag 6 september. In deze eredienst kwamen de CGK (Zuidhovenkerk) en GKv (Kandelaarkerk) samen en werd het heilig avondmaal gevierd. Mijn collega Gert Jan Vogel en ik gingen samen voor. Voorbeeldliturgie: zie onder.

Gemeente van de Heer Jezus Christus

1         Doop en avondmaal als teken…
Wie van jullie is een tijdje geleden naar Sail geweest? Misschien niet zo veel. Je moet ervan houden natuurlijk. En: het is in Continue reading

Weerspiegel de eenheid van God

Overdenking naar aanleiding van Efeze 4:3. Een vervolg op de tekst bij mijn intrededienst, vorige week (Efeze 3:21). Een eredienst met bediening heilige doop en viering heilig avondmaal. Voorbeeldliturgie: zie onder.

Gemeente van de Heer Jezus Christus

Een tijd geleden las ik iets verschrikkelijks in Continue reading