Bekeer je want de koning komt eraan! Oudjaarspreek 2020 over Matteüs 3:1-12.

We sluiten het jaar 2020 af voor Gods aangezicht. 2020 anno domini. Ook dit was Gods jaar. We luisteren naar iemand die de komst van de HEER aankondigt. De preek is te beluisteren via mijn podcast. Onderaan vind je een voorbeeldliturgie.

Gemeente van de Heer

1.     Gods nieuwe tijd begint.
Laatst wandelden wij een eindje in de schitterende Biesbosch. Ineens zagen we dit

Wat is hier gebeurd? Hoe is deze boom Continue reading

Jezus verlost ons van onze zonden. Kerstpreek 2020 Matteüs 1:21

We vieren Kerst onder bijzondere omstandigheden. Extra zaak om aandachtig te luisteren. Welke hoop geeft Kerst? Matteüs 1:21 geeft een even kort als verbluffend antwoord. Achter deze ene zin gaat een wereld schuil. Luister en vier mee! De preek is te beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Geen Kerst zonder Matteüs 1:21.
De engel zegt tegen Jozef dat hij Maria’s zoon Jezus moet noemen omdat hij zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Dit kind heeft een volk (blijkbaar). Hij is de zoon van koning David (Matteüs 1:1). Hij zal zijn volk bevrijden.

Gelukkig. Eindelijk. Waarvan bevrijdt Jezus? Van de Continue reading

Met de Psalmen naar Kerst. Adventspreek Psalm 51 en 103

Bij Advent leef je toe naar Jezus’ komst. Vandaag staan er twee Psalmen centraal. Boetelied Psalm 51 en loflied Psalm 103. Hoe getuigen deze liederen van Jezus (Lucas 24:44). Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1.       Het goede nieuws over kennis van zonde.
Nog even en we vieren Kerst met Matteüs 1:21: Jezus zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Omdat Matteüs zijn evangelie schrijft voor gelovige Joden, verplaatsen wij ons in de geloofswereld die die evangelist voor ogen had. Dat doen we door te luisteren naar een belangrijke geloofsbron, de Psalmen.[i] Wat zeggen die over zonde en bevrijding daarvan? Hoe getuigen deze Schriften van Jezus (Johannes 5:39, Lucas 24:44)?[ii]

We luisteren naar twee liederen uit het Psalmenboek. Twee bekende liederen. Psalm 51.[iii] Een boetelied. Een schuldbelijdenis en een gebed om een nieuw leven. En Psalm 103 waarin Gods barmhartigheid en zijn eindeloze ontferming met ons worden bejubeld. Die Psalmen horen bij elkaar.[iv] Straks meer daarover.

2.       Kijk en luister naar je Verlosser.
Eerst Psalm 51. Dat lied staat bekend als een somber lied. Wat een zwartgalligheid, zegt men dan. Nu is het inderdaad Continue reading

De woedende heer en het kwetsbare kind. Korte introductie preken Matteüs 18 (en slot Matteüs 17).

Matteüs 18 is bekend en berucht onder gelovigen. Ik heb er een aantal preken over gehouden. Het geheim van dit hoofdstuk is dat het begin en het slot bij elkaar horen. De woedende, machtige heer (vers 34) is het kwetsbare kind (vers 3). Een korte introductie op een paar preken over dit boeiende hoofdstuk.

Bekend en berucht hoofdstuk.
Matteüs 18 roept heel wat op onder gelovigen. Dat zit ‘m vooral in het stukje waarin Jezus zijn discipelen de volmacht geeft om zonde te bestraffen (vers 15-20). Maar ook in het deel over vergeving van (onderlinge) schuld (vers 21-35). De verzen 15-20 hebben, mede, een belangrijke rol gespeeld in het begrip van kerkelijke tucht of censuur. Vandaag is dat een lastig onderwerp. Bepaal je als (westers) vrij mens niet zelf wat goed en verstandig is? De verlegenheid met dit onderwerp is op zich begrijpelijk.[i] Toch is het slechts verplaatsen van problemen als je het laat bij verlegenheid. Want voorafgaand aan die verzen spreekt Jezus over Continue reading

Adembenemend. Jezus’ gelijkenis over vergeving van schuld. Preek Matteüs 18:21-35.

Matteüs 18 sluit af met een adembenemende gelijkenis. God wordt vergeleken met een woedende heer die zijn knecht overgeeft aan gerechtsbeulen (vers 34 en 35). Het onderwerp van de gelijkenis is een teer onderwerp. Vergeving ontvangen is een ding. Maar vergeving schenken? In deel drie van de preek aandacht voor de uitwerking van de betekenis van de gelijkenis. De gelijkenis past uitstekend bij Advent (Jesaja 40:2). Deze preek is de afsluiting van vier preken over Matteüs 18, zie de verwijzingen daarnaar onderaan de tekst. Via mijn podcast is de preek te beluisteren. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Gelijkenis als afsluiting van Matteüs 18.
Dit jaar mogen wij geen vuurwerk afsteken. Maar als je Matteüs 18 met vuurwerk zou vergelijken dan is de gelijkenis[i] over vergeving van schuld zeker de klap op de vuurpijl. De gelijkenis eindigt met een doodlopende weg; de woede van God Continue reading

Over polderblindheid en het zien van God. Preek Psalm 121.

Op deze feestelijke zondag vieren we het heilig avondmaal (ochtend) en wordt de heilige doop bediend (middag). Als voorbereiding daarop een korte preek over plegrimslied Psalm 121. Een lied om de moed erin te houden en verder te kijken dan je neus lang is. De preek is te beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Polderblindheid.
Mensen die in de Alblasserwaard zijn opgegroeid hoef ik niet te vertellen wat polderblindheid is. Voor wie het niet weet: je kunt zo gewend raken aan de pracht om je heen dat je het niet meer ziet :). Je bent er blind voor. Kijk deze foto Continue reading