Nieuw leven ís begonnen

Op zoek naar een Bijbelse spiritualiteit van leven met Jezus
Handout bij Romeinen 6:1-14 en HC 17, 22 en 44

1          Christus leeft…in ons.
Onze cultuur is dubbel als het gaat over de opstanding van Christus en eeuwig leven (vorige leerdiensten). Nu is ieder mens allereerst zelf verantwoordelijk om een antwoord te geven Continue reading

Opstanding in heerlijkheid

Handout 1 Korintiërs 15 en HC 17 & 22 Begin 2016

1          Hemel: ja. Maar zonder God.
Als we spreken over de hemel en opstanding is het goed te bedenken in welk klimaat we dat doen. Onze samenleving is vanaf halverwege de vorige eeuw los komen te staan van de invloed van de kerk. Individuele zelfontplooiing geeft de toon aan: ‘tegelijk met de hemel verdween ook de hel van het toneel. Na de dood volgt geen beloning meer, maar ook geen straf’ zeggen twee trendwachters (Jan Latten, Malou van Hintum).

Toch is het goed om hier iets nauwkeuriger te kijken. De deze week overleden icoon David Bowie Continue reading

Voorkom intern christelijk gesprek over schepping en evolutie

Win de mens-van-nu voor Christus

Christenen zijn voorlopig niet klaar met het debat over schepping en evolutie. Het gesprek daarover wordt gevoerd midden in het verhaal dat de moderne westerse cultuur over het begin vertelt. Hoe kan in dat gesprek het evangelie van Christus krachtig klinken?

Het recente Het geheime logboek van topnerd Tycho van Corien Oranje en Cees Dekker deed behoorlijk wat stof

Continue reading

Vrije meningsuiting als identiteit

Een jaar na de aanslag op Charlie Hebdo zou de les zijn dat fanatici uitgelachen moeten blijven worden (NRC Handelsblad, redactioneel van donderdag 7 januari). Voor rede zijn extremisten immers niet vatbaar maar ‘het belachelijk maken van symbolen raakt hen Continue reading

Hij is opgestaan!

Handout bij Lucas 24 en Catechismus zondag 17

1 De Levensvorst toont…zijn lijdenswonden.
De opgestane Heer loopt en leeft met ons mee (Lucas 24:13 vv). Zo laat de Heer zien dat Golgota geen vergissing was maar Goede Vrijdag. Jezus Christus ‘werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging’ (Catechismus 17, Romeinen 4:25). Maak Pasen daarom niet los van

Continue reading