Jezus gekruisigd. Waarom spreken we over Goéde Vrijdag?

Preek in de serie over Marcus. Het belangrijkste: Jezus’ dood. Misverstanden kunnen de kop opsteken. We luisteren. Waarom noemen we dit lijden en sterven toch goed? voorbeeldliturgie onderaan.

1         Wat Goede Vrijdag niet is.
In het Bijbelboek Openbaring lees je hoe bevrijdend Golgota is (hoofdstuk 5). Het lam, Jezus, opent de geschiedenis. Zijn dood maakt wie in hem gelooft tot priesters en koningen. Veelsoortige aanbidding komt het lam toe (5:12). En er staat dat God en het lam voor altijd dank, eer, lof en macht toekomen (5:13).

Die tekst bewaart ons ervoor om de belangrijkste feestdag voor christenen te makkelijk Continue reading

Kwetsen is mainstream

Hieronder mijn brief in NRC over de breuk van het Linkse Verbond in Rotterdam.

Kwetsen is mainstream.
Een vier jaar oude tweet van Nida verbreekt het Linkse Verbond in Rotterdam (NRC 12/3). Wie de tweet leest, begrijpt de ophef daarover meteen. Toch is er een keerzijde. Nida zegt te hebben willen provoceren en beroept zich op de vrijheid Continue reading

De aangifte van Jezus van N.

Kwetsen, beledigen; het lijkt haast een gewoonte in onze samenleving. In de serie van Marcus zien we hoe Jezus zwijgt als hij vals beschuldigd en zelfs mishandeld wordt. Hij spreekt alleen als het om zijn identiteit gaat. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Die ene schat!
We leven in de belangrijkste week van het jaar. Richting Goede Vrijdag en Pasen. De vraag waar het allemaal om gaat in het evangelie van Marcus wordt gesteld, door de belangrijkste geestelijk leider: ‘bent u de Messias, de zoon van de Gezegende?’ (Marcus 15:61). Wij luisteren ernaar aan het begin van de Stille Week. Stilte voor de storm; de storm van Golgota.

Het gaat vanmorgen over de vraag die het hele evangelie lang aan de orde is: wie is Jezus? Luister maar:

  • ‘Jij bent mijn geliefde zoon’ – zegt God tegen Jezus, helemaal aan het begin van het evangelie van Marcus (1:11).
  • Sterker nog: de eerste zin van Marcus zegt waar het op staat: ‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de zoon Continue reading

Hij geeft het zijn beminden in de slaap

Korte biddagpreek, gehouden in een dienst van GKv Dordrecht (Kandelaarkerk) en Zuidhoven (CGK). De dienst is voorbereid met de gebedsgroep in de gemeente (zie de voorbeeldliturgie onderaan) en staat in de serie over Marcus. Het zogenaamde Bijbelgebed staat in de (onderstaande) liturgie uitgeschreven.

In 2021 heb ik nogmaals over deze bijzondere tekst gepreekt (vanuit Matteüs). In die preek meer oog voor de vraag wat nu precies de spanning van Getsemane is. Zie Gods wonderlijke aanvalsplan. Preek over Getsemane.

Gemeente van de biddende Heer

Bidden is intiem omdat we ons, samen, richten op God. In dit uur van gebed zijn we in de Schriftlezing getuige van een meer dan intieme gebeurtenis. Slechts een enkeling mocht dit meemaken (Marcus 14:32 en 33); de desintegratie Continue reading

No more tears in heaven

Jeugddienst over het thema: de hemel. Eric Clapton zingt indrukwekkend Tears in heaven. Gelooft onze cultuur in de hemel? Waarom ben je (toch) verdrietig als je weet dat je geliefde in de hemel is? Een voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. De preek over Marcus 12:18-27 hoort in de serie over Marcus.

1         Een existentiële vraag.
Bestaat de hemel en hoe is het daar? Jezus wordt, in het stukje dat we lazen, bevraagd op zijn visie over de opstanding. Dat is niet zomaar een vraag. Toen niet. Want velen geloofden in de opstanding. Laat Jezus hen in de steek? Vandaag is dat ook niet zomaar een vraag. In de afgelopen tijd zijn we in onze gemeente Continue reading