Onze God is een verterend vuur. Preek Hebreeën 12:28 en 29

Preek over Hebreeën 12:28 en 29, in de laatste week van veertigdagenproject ‘ga met God’. Voorbeeldliturgie hieronder.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1 God is een verterend vuur (12:29).
Ieder heeft wel ideeën over God. Godsbeelden. Vraag je iemand op straat: bestaat God, dan antwoordt hij/zij: misschien. Of: er is misschien iets tussen hemel en aarde. Of je treft overtuigde moslim aan of andere gelovige.

Vraag je verder, kom je met elkaar in gesprek, dan kom je op de vraag wie God Continue reading

Samen op reis. Overdenking bij Hebreeën 10:24

Gemeente van de Heer Jezus Christus

1 De definitieve uitnodiging (vanaf vers 19).
Een tijd geleden zat ik eens bij de kapper en raakte met haar in gesprek. We kregen gesprek over geloven, bij een gemeente horen (het gaat daar op een of andere manier nogal snel over als je dominee Continue reading