Verhuur jezelf, nee…: lééf als slaaf! Preek 1 Petrus 2:11 en verdere

Preek in de serie over de eerste brief van Petrus. Veertigdagentijd 2015. Voorbeeldliturgie hieronder.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1       De paradox van het evangelie.
Je hebt tegenwoordig mensen die zich voor een dag(deel) als slaaf verhuren. Het is een tegenbeweging die aan het denken moet zetten. Want in onze ‘vrije’ samenleving zijn er zoveel slaven. Door de actie ‘huur mij als slaaf’ willen mensen zich gelijk stellen aan die slaven. En een signaal afgeven: hoe normaal is onze samenleving eigenlijk?

Zo heb ik me deze week ook maar eens als slaaf verhuurd. Je moet met Continue reading

Opstappen Teeven onthult de crisis

Samen met en vanwege het opstappen van de minister van Veiligheid en Justitie valt nu ook het doek voor staatssecretaris Teeven. Zijn vertrek geeft veel te denken. Want bijna twee jaar geleden had deze staatssecretaris het ook al Continue reading

De hel van veraf en dichtbij

Laat God mensen verloren gaan? Bestaat de hel? Is er naast eeuwig leven ook een eeuwige straf? Om deze vragen kan een christen niet heen; daarvoor wordt er te veel over gezegd in de Bijbel. Maar hoe beantwoord je ze? En wat doe je daar vervolgens mee?

Toen wij eens op vakantie waren in Florence, bezochten we de kathedraal, de Duomo. Via verschillende trappen kun je helemaal boven komen en genieten van het uitzicht op de Italiaanse stad. Onderweg kom je langs de koepel van de kathedraal. Naast allerlei prachtige afbeeldingen zijn daarop ook afgrijselijke Continue reading

Hell from far away and close up

Does God let go of people? Does hell exists? Is there eternal punishment next to eternal life? A Christian cannot avoid these questions; too many is said about this in the Bible. But how do you answer them? And what do you do next?

When we were on holiday in Florence one time, we visited a cathedral, the Duomo. Over different stairs you can climb all the way up and enjoy the view on the Italian city. Along the way you pass the dome of the cathedral. Besides beautiful images you can also see horrible scenes which depict the last judgment and Continue reading

Iemand die bij je past. Homoseksualiteit e/in de kerk. Preek homoseksualiteit

Preek in het kader van ons jaarthema ‘relaties’. Dit keer over homoseksualiteit. Een paar keer verwijs ik in de preek naar wat er in eerdere jaarthemadiensten aan bod kwam. Het zal zeker helpen om (een deel van) die preken te lezen; om een aantal dingen wat beter te plaatsen. Je vindt die preken, als ook een voorbeeldliturgie, onderaan de preek.

Gemeente van de gekruisigde en uit het graf verrezen Jezus

1         Het h-woord in de kerk?
Aan het begin van het jaar hebben we een doelstelling geformuleerd bij het jaarthema ‘relaties’. We willen leren om op een open en gedurfde manier ons leven in Gods licht te zetten. Wie is Jezus als jij verliefd bent of wordt? Wat zegt de Heer over (de plek van) seksualiteit (in je relatie)? Hoe volg de Gods weg als je trouwt, ook als het moeilijk wordt in je huwelijk? Wie ben je in en buiten de gemeente als je als single door het leven gaat? Een keer per maand staan we daarbij stil in Continue reading

God heeft moslims naar Nederland gestuurd

Naar aanleiding van twee recente blogberichten heeft het Christelijk Informatie Platform (CIP) een interview met me op haar site gezet. Hoe stellen christenen zich op ten opzichte van moslims? Domineert koudwatervrees, angst voor de islam of het verlangen om contact te maken?

Het blogbericht dat meest directe aanleiding is voor het interview: vecht de jihad met moslims mee. Dicht daartegen aan: waarom laat God de islam hier opkomen?

De link naar het interview op CIP Continue reading

Groningen en de participatiemaatschappij

Frank Westerman stelt tijdelijke woningruil voor om zo samen met de Groningers de schokken op te vangen (NRC, 12 maart). Dit sympathieke idee ontleent Westerman aan de bijbelse voorschriften over sabbat- en jubeljaar. Maar daarvoor hebben we de Bijbel toch niet nodig? Sinds kort leven we ‘officieel’ in een participatiesamenleving. Volgens mij kan dat idee over samenleven ons op twee manieren verder helpen. Allereerst betreft dat de Continue reading

Klaag niet over samenwonen en teloorgang huwelijk

Veel christelijke stellen kiezen ervoor om samen te wonen. Dat is een trend waar de kerk niet omheen kan. Het huwelijk zoals we dat lange tijd hebben gekend, raakt steeds meer uit de gratie. Het moet ons aansporen om ons opnieuw te bezinnen op relatievorming en huwelijk.

Een interessant startpunt zijn de jaarcijfers 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS ziet twee trends als het gaat om relatievorming. Aan de ene kant is trouwen onverminderd populair. Van de twintigers geeft 90 procent aan te willen gaan samenwonen en de meesten van hen willen uiteindelijk ook trouwen. Aan de andere kant verwacht het CBS dat huwelijken alleen maar minder Continue reading

Op één lijn met Christus. Preek 1 Petrus 1: 2 en 3

Preek gehouden in de 40dagentijd 2015, maart 2015 te Delfshaven. Voorbeeldliturgie: zie hieronder. De preek maakt onderdeel uit van een prekenserie 1 Petrus.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1 (Mee)lijden.
Laatst zag ik deze afbeelding op FB. Je ziet 21 Koptische christenen die waren afgeslacht. Onthoofd. Alleen omdat ze christen zijn. Kijk: Continue reading