Een elftal dat de kampioensschaal niet omhoog houdt

Preek over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Eeuwigheidszondag 2017. Als een elftal kampioen wordt, houdt het de schaal omhoog. Als Jezus bijna koning wordt, kijkt hij rond en loopt hij weg. Hoezo!? Wat betekent dit evangelie. Lezing: Marcus 11:1-11. Voorbeeldliturgie onderaan.

Zie Mensen uit één stuk. Preek over dezelfde tekst (2023).

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1 Hou de schaal… omlaag!?
Een paar maanden geleden stond er een voetbal-kampioenselftal op het bordes van een stadshuis om gehuldigd te worden. (Het lijkt veel langer geleden – over de resultaten van nu hebben we het even niet 😩). Zou je je kunnen voorstellen dat het kampioensteam naar buiten kwam op dat bordes, rondkeek naar de menigte – en dan weer naar

Continue reading

Hoe dichtbij mag het evangelie van Jezus komen?

Preek over de bekende tekst waarin Jezus zegt dat hij niet kwam om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs (Marcus 10:45). Wat zegt deze uitspraak over de structuur van het christelijke leven? Hoe dichtbij mag het evangelie komen? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         #MeToo: wie is betrouwbaar?
Vandaag worden we opgeschrikt door vele verhalen die loskomen in #MeToo. Omdat we in een geglobaliseerde wereld leven, blijft een verhaal over seksueel misbruik en misbruik van machtsposities niet beperkt tot een situatie in de VS. In Nederland alleen al komen tal van verhalen los. Het buitelt over elkaar heen. Indringende vragen roept het op: bij wie ben je veilig? Hoe ga je om met gekregen vertrouwen en met bijzondere posities die je worden toevertrouwd?

Als we vanuit dit perspectief het evangelie lezen, valt het op hoe Continue reading