Zet Jezus niet in voor culturele doeleinden

Politici flirten met de christelijke cultuur terwijl ze ondertussen de barmhartigheid als kernwaarde van die cultuur met voeten treden (ND, 20 februari). Het manifest Lang leve onze christelijke cultuur protesteert hiertegen. Het manifest kon nog wel eens interessanter blijken te zijn dan je op het eerste gezicht Continue reading

De gemeente als antwoord van God

Preek naar aanleiding van Handelingen 2 en Filippenzen 2 over gemeente van kringen. Deze preek is een vervolg op een eredienst van vorig jaar waarin het vooral om het nieuwtestamentische woord ‘elkaar’ ging. Zie hier voor die preek (mei 2016). Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1         De gemeente is Gods antwoord.
Straks krijgen we een update van de commissie basispastoraat: waar staan we als het gaat om het vormen van een gemeente van kringen? We danken de Heer voor de gaven en inzet van de commissieleden.

De gemeente bestaat!
Toen we deze dienst voorbereidden, kwamen we o.a. op deze gedachte: sta je er wel eens bij stil hoe bijzonder het is dat Continue reading

De HEER is koning. Preek Psalm 93

Preek in de serie over de Psalmen. De vorige keer Psalm 103. Nu een stapje ‘terug’: Psalm 93. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

————-
Gemeente van de Heer Jezus

Straks vieren we het heilig avondmaal. Jezus is gastheer van deze viering én Heer die boven alle krachten en machten verheven is (Efeze 1:20 en 21). Die Jezus nodigt je. Eet en drink mijn lichaam. Denk aan mij. Gedenk en geloof.

Vanmorgen vieren we avondmaal in het perspectief van Psalm 93. Een lied dat staat Continue reading