Richt je op Gods dag! Oudejaarspreek 2017 met 2 Petrus 3.

Preek over 2 Petrus 3. Een apocalyptische tekst. Hoe komt het evangelie ons daarin tegemoet? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Christelijk afsluiten.
We komen voor het laatst in 2017 samen om God te eren. We zijn dit jaar begonnen met Psalm 91. Een lied van vertrouwen (als antwoord op ellendelied Psalm 88). We sluiten het jaar af met Petrus’ profetie over een nieuwe hemel en aarde. Een plek waar recht woont. Dat wil zeggen: waar bij ons onrecht zomaar heerst, is recht daar thuis.

Wat is een christelijke manier van het afsluiten van een jaar? Ik denk dat ieder van ons in de afgelopen dagen wel een terugblik had. Vooruit kijkt. Plannen maakt. En dan bidden we. We leggen ons leven voor aan God. Dat is christelijk. We belijden straks samen ons geloof. Dat is christelijk. Zo sluiten we af en kijken we vooruit.

De toon van 2 Petrus 3 van vanavond lijkt een heel andere dan de toon van Psalm  91 waar we dit jaar mee begonnen. 2 Petrus 3 gaat over een komend oordeel. Vuur. Einde van de wereldorde Continue reading

Hoe de Jodenkoning in onze troep terecht kwam en komt. Kerstpreek 2017

1         Feest van duister.
Vorig weekend was de Kerstmarkt in Dordrecht. De stad is prachtig versierd en verlicht. De kerstmarkt hier is de grootste van Nederland. 375.000 bezoekers in drie dagen. Prachtige muziek klinkt. Marktkramen zijn extra gevuld. Op onze traditionele zondagswandeling raakten we vast in de stoet mensen. Er was geen doorkomen aan. Auto’s stonden in een eindeloze file om maar een parkeerplekje te bemachtigen.

‘Geen plaats’: file voor de parkeergarage ivm Kerstmarkt (foto zondag 17 december jl.)

Zoals er voor Maria en het kind geen plaats was in de herberg, zo is het maar wat krap voor de hedendaagse mens die een kerstmarkt Continue reading

Vol vertrouwen bidden. Jezus laat de werkelijke betekenis van de tempel zien

Lezing: Marcus 11:12-28 over Jezus die de tempelorde ontregelt, de ‘tempelreiniging’. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. Preek in een serie over Marcus.

Gemeente van de Heer

Even is alles anders
Vorige week was het raak. Het sneeuwde een dag. Nederland wordt dan gelijk ontregeld. Filerecord verbroken. Kun je wel naar school 🤔? Reizigers slapen (nou ja) op veldbedden op Schiphol.

Sneeuw heeft ook een ander effect. Je kijkt eens om je heen. Wat ziet alles er Continue reading

De echte betekenis van de schepping. Themadienst over zondagsrust

Themadienst over zondagsrust, voorbereid door jongerenvereniging JOB. Wat betekent Jezus’ omgang met de sabbat voor ons? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Brood vergeten…
Je zit als jongerenvereniging JOB met elkaar in de soos. Je wilt, zoals gebruikelijk, beginnen met de maaltijd. Maar een paar jongeren hebben hun broodjes niet mee. Op 100 meter afstand staat gelukkig een Subway. Die is open op zondag. Handig toch? Probleem opgelost. Behalve, natuurlijk, dat je teveel calorieën binnenkrijgt. Of is het juist niet Continue reading