Dank God voor alle gaven in de gemeente

Preek over 1 Petrus 5 (beginverzen), gehouden in de Kandelaarkerk. In deze dienst kregen we nieuwe diakenen en (jeugdouderlingen). Een mooi moment om eens stil te staan bij (het functioneren van) de gaven die God aan de gemeente geeft.

1         Dank God voor alle gaven.
Vandaag krijgen we nieuwe ambtsdragers: diakenen, een jeugdouderling en ouderlingen. We danken de Heer dat zij gereed staan om hun werk te beginnen. We danken vandaag ook de Heer voor het trouwe werk van de aftredende diakenen en (jeugd)ouderlingen. Wie in den lande eens z’n oor te luisteren legt, hoort dat het moeilijk is (en moeilijker wordt) om ambtsdragers te vinden. Wat dat betreft hebben we extra reden tot dank als we via de weg van (dubbel)talstelling ambtsdragers krijgen. Laten we hierin niet trots Continue reading

Nieuw leven ís begonnen

Op zoek naar een Bijbelse spiritualiteit van leven met Jezus
Handout bij Romeinen 6:1-14 en HC 17, 22 en 44

1          Christus leeft…in ons.
Onze cultuur is dubbel als het gaat over de opstanding van Christus en eeuwig leven (vorige leerdiensten). Nu is ieder mens allereerst zelf verantwoordelijk om een antwoord te geven Continue reading

The church needs psalms of revenge

This article is written because there is discussion among christians: can we sing the psalms of revenge? Isn’t the gospel about love and forgiveness? That’s true! At the same time: Christ is also Judge. That’s where the psalms of revenge are about (Orginally Posted in Dutch on April 17, 2012 by jmhaak).
——————————————————————————————————

Klaas Wieringa turns against a churchculture preaching applicability and festivities whilst ignoring grim counterparts like the psalms of revenge (in a Dutch christian newspaper Nederlands Dagblad, April 12 2012). Striking: in a secular newspaper (NRC Handelsblad) on the same day, an opinionated article by Jan Kuitenbrouwer appears. He criticizes the Dutch compulsion to make everything accessible. Even the gospel has been subjected to this demand, by the likes of the show ‘The Passion’. Are these men unable to digest the new spirit of the age, or is something else the matter?

Continue reading

Christelijke vrijheid in de rechtsstaat bij de komst van een ‘haatimam’.

Is het verstandig dat de ChristenUnie een voortrekkersrol had bij de poging tot het weren van de ‘haatimam’ Al-Haddad? Van verschillende kanten wordt daarop gereageerd. Het is goed daar een dimensie aan toe te voegen: welk christelijk signaal wil je in zo’n situatie vooral uitzenden? 

De CU nam een meerderheid van de Tweede Kamer mee op sleeptouw in een poging een ‘haatimam’ te weren. CU kamerlid Joël Voordewind mocht zijn standpunt komen uitleggen bij Pauw & Witteman. Het commentaar op het meerderheidsstandpunt van de Tweede Kamer is divers. Bas Heijne bespeurt in dit standpunt Continue reading

Doop en Nieuwe Testament. Handout 2 in themadiensten sacrament

Themadienst over de doop. Wat zegt het Nieuwe Testament over de vraag wie gedoopt worden? Het zijn diensten uit 2009, gehouden in Rotterdam (zie bij de eerste handout voor opmerkingen daarover).

Geloofsdoop slaat in deze handout op de overtuiging dat alleen volwassenen mogen worden gedoopt. Kinderdoop slaat in deze handout op de overtuiging dat ook hun kinderen ('gezinsdoop' is beter) mogen worden gedoopt.

  1. Eerst moet je eigen startpunt duidelijk worden: waarom dopen Gereformeerden ook kinderen? Heb je het helder voor Continue reading