‘Ik ben de weg’. Handout themadienst religie nr.2.

Lezen: Johannes 6 en 8 (delen) en HC 11

Bij Jezus’ manier van spreken en zelfpresentatie voelen sommigen – ook christenen – zich (soms) ongemakkelijk. Is Jezus niet (te) exclusief? Kun/moet je dat zeggen in een samenleving waarin zoveel verschillende vormen en soorten geloofsovertuigingen Continue reading