Jezus volgen in leiden en lijden

Preek in de serie over 1 Petrus. Gehouden op de dag waarop we stilstaan bij de vervolgde kerk. Dit thema kwam eerder in deze serie aan bod (zie onderaan de preektekst), daarom ligt daar nu, al komt het ter sprake, niet het accent op. Voorbeeldliturgie: zie onder.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

Vandaag sluiten we het luisteren naar de 1 Petrusbrief af. Goed beschouwd zou je kunnen zeggen dat deze brief t/m hoofdstuk 4 alles al bevat wat gezegd moet worden. Het refrein is: doe het goede. In iedere situatie. De rechter staat voor de deur. Houd vol; ook als (dat betekent dat) je moet lijden. Hoofdstuk 5 lijkt er wat los aan te hangen. Ik denk dat je dat hoofdstuk het beste kunt beschouwen als echte Continue reading

Her-Bron! Pinksterpreek over Handelingen 2. Pinksteren 2015

Preek gehouden in een gezamenlijke dienst van Centrum en Delfshaven op het Waterplein (naast de kerk van Centrum, Simonstraat). Vijftien mensen doen belijdenis van hun geloof. Twee keer wordt de heilige doop bediend. Vijf mensen geven een getuigenis. Dank de Heer!

Gemeente van de gekruisigde Jezus

Een tijdje geleden liep er een heel klein groepje mensen door de stad. Misschien heb je ze gezien. Ik denk het niet. Het was amper in het nieuws; alleen een minimaal nieuwsberichtje. Het waren de mensen die Pim Fortuyn Continue reading

Harde harten. Matteüs 19:8 (en Marcus 10:5) in de BGT

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) vertaalt mijns inziens Matteüs 19:8 niet goed/scherp. Dat leidt de aandacht af van waar het in dat gesprek over echtscheiding om gaat. Hieronder leg ik uit wat er mis gaat en wat daarvan het gevolg is.

Eerst wil ik dit zeggen: regelmatig en met veel plezier gebruik ik de nieuwste Nederlandse Bijbelvertaling, de BGT. Ook voor de zondagse Continue reading

Echtscheiding. Terug naar de Heer die ons ‘helemaal één’ maakt. Preek Matteüs 19:1-12

Preek in de serie van het jaarthema ‘relaties’. Dit keer over echtscheiding. Andere preken e/o artikelen over relaties vind je, met een voorbeeldliturgie, onderaan de preektekst. De preektekst is een beetje, twee beetjes lang. In tweeën houden kan ook: eerste deel is dan t/m 3de punt van de preek. Zie ook preek uit 2021 over dit onderwerp; Als er geen liefde en trouw meer is.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1 We kennen (elkaar in) Jezus.
Nog even en we sluiten het jaarthema ‘relaties’ af. Op 21 juni gaat het over single-zijn. En vandaag over echtscheiding.

Ik denk dat de dienst van vandaag de meest ingrijpende en misschien ook wel de belangrijkste is van

Continue reading

Westers geluk

Sebastien Valkenberg heeft gelijk dat een handjevol jihadgangers geen aanleiding moet zijn tot cultureel masochisme (NRC 20/4). We scoren immers hoog op lijstjes van mondiaal geluk en vluchtelingen wagen hun leven op de Middellandse Zee om dat geluk hier te vinden. Tegelijk laat Valkenberg een interessante Continue reading