Gethsemane reveals God’s unthought-of plan of salvation.

How are we to look at Jesus’s struggle in Gethsemane? When you read the Gospel of Matthew at a stretch you will meet a mystery. As it is, Matthew emphasises Jesus’ power (among others Matt. 7:29, 9:6, 12:29). Jesus cures many ill people. He calms the storm at the lake. In discussions Jesus proves to be superior to the spiritual leaders. Jesus even forgives sins and is stronger than death (Matt. 9:6&25). Jesus is always Lord and Master. He really is God with us (Matt. 1:23).

Until Gethsemane, it seems. Jesus falls down. He begs His Father if the cup may pass from Him. He almost perishes from pangs of death. What is the matter? Understanding Jesus’s struggle in Gethsemane is Continue reading

Getsemane onthult Gods ongedachte reddingsplan. Artikel in OnderWeg.

Hoe is Jezus’ worsteling in Getsemane te zien? Wie het evangelie van Matteüs aan een stuk doorleest, komt voor een raadsel te staan. Matteüs benadrukt namelijk Jezus’ macht.[i] Jezus geneest zieken. Hij bedwingt de storm op het meer. In twistgesprekken is Jezus de geestelijke leiders de baas. Jezus vergeeft zelfs zonden en is de dood de baas. Altijd is Jezus Heer en meester (Mat.12:8). Hij is werkelijk God met ons (Mat. 1:23).

Tot Getsemane, zo lijkt het. Jezus valt neer. Hij smeekt zijn Vader of de beker aan hem voorbij mag gaan. Hij bezwijkt bijna van doodsangst. Wat is er aan de hand? Het begrijpen van Jezus’ worsteling in Getsemane is Continue reading

Het wonder van Gods blijvende trouw. Preek Psalm 136.

‘Eeuwig duurt zijn trouw’. Dat refrein klinkt wel zesentwintig keer in Psalm 136. Het lied is niet geschreven in een optimistische bui maar reflecteert op wie God is en wat Hij doet.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Loof Gods eeuwige trouw!
‘Ja, nou weet ik het wel.’ Als je moeder voor de zoveelste keer tegen je zegt dat je je spullen niet moet vergeten, denk je dat misschien wel eens. Je hebt het nou wel tien keer gehoord.

Psalm 136 roept aan het begin drie keer op om God te loven (verzen 1-3). Vervolgens wordt uitbundig wordt bezongen hoe geweldig God is (verzen 4-26). Tussendoor zegt Psalm 136 steeds in een refrein dat Gods trouw Continue reading