Wélke ideologie heeft Nederland nodig?

In zijn column ‘Krediet’ zegt Bas Heijne dat de ideologische leegte van Rutte II de weg naar Wilders I plaveit (NRC Handelsblad, 19 en 20 december). Ik plaats twee kanttekeningen bij deze analyse. Allereerst valt het op dat Rutte II vol overtuiging Continue reading

Christus en cultuur

Achter tal van vraagstukken die momenteel in onze kerken spelen, schuilt dezelfde vraag: hoe verhouden we ons tot de cultuur om ons heen? Een bezinning op die vraag aan de hand van prikkelende inzichten van emeritus hoogleraar godsdienstsociologie Gerard Dekker.

Even geleden kwamen de bisschoppen van de Rooms-katholieke Kerk bij elkaar voor de zogenoemde gezinssynode. Er lagen spannende vragen Continue reading

Bezing het mensgeworden en omhooggeheven Woord

Hieronder de tekst van de preek die hoort bij het lied Vrijheid van het Woord. In onze tijd gaat het veel over identiteit: westerse waarden en normen, vaak tegenover die Continue reading