Genadefundamentalisme. De kerk in het rapport van het SCP

Eind april publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport met als titel ‘Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland.’ De inhoud van dit rapport leidde tot heel wat discussie en gesprek. In dit artikel wil ik naar aanleiding van dit rapport en de reacties daarop twee dingen naar voren halen.

Gesprek
Het eerste punt dringt zich zo automatisch aan je op dat je het bijna over het hoofd zou zien. Dat betreft de manier waarop ons land omgaat met Continue reading

Wat vieren we bij Hemelvaart? Preek Hemelvaart 2014

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1 lastigste en belangrijkste feest.
Hemelvaart is een van de lastigste feestdagen in de kerk. Feestvieren als iemand vertrekt: dat doe je alleen als je een hekel aan diegene hebt. Dan zeg je dat meestal nog niet hardop. Maar als die iemand weg is, zeg je tegen elkaar: hè, hè; dat hebben we ook weer gehad.

Wij hebben geen hekel aan Jezus. Sterker: hij is onze Continue reading

Houd het huwelijk hoog. Preek Hebreeën 13:4

Delfshaven 25 mei 2014. Voorbeeldliturgie: zie onder.

Gemeente van de verhoogde, verheerlijkte Jezus

1         Relationeel God.
‘Wast een berg, kost een beetje’; ken je die reclameslogan van een bepaalde waspoeder? Volgens mij was dat reclame met helikopter die berg was uit wasmand trok (of andere; die wasreclames vliegen je om de oren, is niet bij te houden).

Toen ik de tekst H 13:4 las, moest ik daaraan denken. Houd het echtelijk bed zuiver. Onbevlekt zegt de SV. Is promo van wasmiddel uit de 1ste eeuw p.n?

Nou, nee. Maar wat dan wel? Wat staat hier nou?

Is dit de moraalridder uit 1ste eeuw: je mag niet vreemdgaan? Of: geen seks voor Continue reading

De kerk is tegenwoordig een nutsbedrijf

Bij de Huizinga-lezing 2013 zei Bas Heijne dat er vaak sprake is van een felle reactie op het gebied van religie en cultuur. Dat bleek bij het verschijnen van het rapport van het SCP over geloof in Nederland. Terwijl de spelletjes rondom Koningsdag georganiseerd werden, ontstond er een heuse touwtrekwedstrijd over het woord neofundamentalisme (NRC 3 mei). Daardoor bleef iets wezenlijks buiten beschouwing: de kerk is tegenwoordig Continue reading

Hoop in de film Noah komt uit de lucht vallen

Gawie Keyser geeft in ‘Noah, een eindtijdverhaal’ een interessante bespreking van Aronofsky’s film (De Groene, 17 april jl.). Als gelovige kan ik me vinden in Keyzers opmerking dat de bijbel en film elkaar uiteindelijk wél raken; op het niveau van Continue reading

Gedetailleerd evangelie. Preek Hebreeën 13:1-6

Hieronder preektekst Hebreeën 13:1-6. Andere preken over Hebreeën vind je elders op m’n blog.

Gemeente van de uit het graf verrezen Heer

1         God uit één stuk.
Je hebt soms van die mensen die héél kwaad kunnen zijn en zo’n tien seconden later weer heel gewoon en aardig tegen je praten. Als vanzelf schuif je dan een beetje op. Best wel eng. Straks wordt ’ie/ze weer ontzettend kwaad.

Zoiets bedenk je misschien wel bij de tekst van vanmorgen. We zitten in de afsluitend fase van het inspirerende, bemoedigende en scherpe bijbelboek Hebreeën. De laatste keer – weten jullie natuurlijk nog – ging het over 12:29: God, ónze God, is een verterend vuur. Ajb. Daar kunnen wij nogal mee zitten.

En dan nog niet een tel later: wees gastvrij. Denk aan gevangen. Vergeet mishandelden niet. Houd het huwelijk hoog. Hallo. Dat is nogal andere koek. Die opdrachten kun je leuk vinden of niet, maar wat heeft dat nou te maken met Continue reading

De stem van het gemeenteleven

De manier waarop de discussie over vrouwelijke ambtsdrager gevoerd wordt (intern) en het rapport van het SCP (extern) bewaren de kerk ervoor het gesprek over de vrouwelijke ambtsdrager geïsoleerd te bekijken. Voor welke uitdaging/opgave staan ‘Schriftgetrouwe’ kerken?

Hans en Janneke Burger dienen het kerkelijk gesprek over vrouwelijke en mannelijke gaven op een mooie manier: inhoudelijk en persoonlijk (ND, 28 april jl.). Eerlijk is dat ze aangeven dat het leven bepaalt hoe je (Bijbel)leest. En wat mooi om allereerst te pleiten voor het argumenteren vanuit de breedte van de Schrift.

Hoe verder?
Tegelijk bekruipt je het gevoel: hoe nu verder? Hans’ en Jannekes openhartige bijdrage onderstreept het dilemma Continue reading

Christus onze first love. Bijdrage ‘Turn the tide’ van de MC

Rond het thema Turn the Tide organiseerde Marriage Course Nederland op 13 februari 2014 een Relatiesymposium. Dat was een heel veelzijdig symposium, afgewisseld met cabaretbijdrage en een heerlijk diner.

Ik had mijn bijdrage op een kladje staan. De MC heeft de video van die bijdrage recent online gezet. Dat scheelt me mooi weer wat werk. Hieronder vind je de link Continue reading