Jezus zegent de kinderen. Preek Marcus 10:13-16 (Lucas 18:15-17)

Preek gehouden in de Kandelaarkerk op 29 oktober 2017. ‘Jezus zegent de kinderen’ is een bekende tekst. Wat zegt het evangelie ons daarin? Voorbeeldliturgie onderaan.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1 Bijbels jeugdjournaal?
Ik kijk wel eens naar het jeugdjournaal. Dat vind ik vooral leuk als ‘grote mensen’ worden geïnterviewd. Dan leggen ze, de een met meer succes dan de ander, aan kinderen uit wat ze doen. Onze MP Mark Rutte komt wel eens bij de camera van het jeugdjournaal. Hij vertelt dan iets over zijn werk of zijn leven. En dan moet hij weer snel door. Wat hij heeft het druk. Allemaal belangrijke dingen te doen. Maar toch even tijd vrijmaken voor de kinderen van het jeugdjournaal.

Is ‘Jezus zegent de kinderen’ een soort Bijbels jeugdjournaal? Jezus die Continue reading

Jezus als richtpunt van nieuw leven.

Preek gehouden op 22 oktober 2017 in de Kandelaarkerk te Dordt. Onderwerp: relatie en relatievorming. Wat zegt onze wordingsgeschiedenis (Genesis) en het verdere evangelie daarover? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer Jezus Christus

1         We zijn van de Heer.
Dit kerkelijke seizoen staan we een paar keer stil bij het onderwerp relatie(vorming). Op verschillende manieren. Aankomend voorjaar willen we bijvoorbeeld een huwelijksgespreksgroep organiseren. We luisteren in de eredienst ook naar wat het evangelie van Jezus zegt over relatie(vorming). Vorig jaar stonden we al eens stil bij de plek van singles in de gemeente.

We kiezen voor dit onderwerp omdat het in de Bijbel veel gaat over de trouwrelatie. Op een bijzondere manier: man en vrouw weerspiegelen in een trouwrelatie de relatie tussen Christus en de gemeente (Efeze 5). Maar we staan ook bij dit onderwerp stil ook omdat we in ons eigen, christelijke leven tegen zaken aanlopen. Sommige christenen kiezen er bijvoorbeeld voor om (eerst nog) niet te trouwen maar om te gaan samenwonen. Andere gelovigen doen dat met opzet anders en trouwen wel. Wat betekent Continue reading

Dilemma’s voor fusiekerk GKv – NGK

Hoe ziet de toekomstige kerk GKv/NGK er uit, nu tot eenwording besloten is? Er moet veel geregeld worden, zoals een gezamenlijke kerkorde en er zullen regionale gesprekken opgestart of geïntensiveerd worden. Dat vraagt zorgvuldigheid en kost tijd en energie. Dat kan ertoe leiden dat dat wat niet direct waarneembaar is en onder de oppervlakte ligt, over het hoofd wordt gezien. Over die onderliggende ontwikkelingen gaat dit artikel.

Wie nadenkt over de toekomst van de kerk zal beginnen met dank. Dank aan God die het bedacht mensen te roepen om Hem te leren kennen en vereren (zondag 21 HC). Daarom danken we de Heer van de kerk voor de eenwording van GKv en NGK. Wie Christus belijdt mag toch niet afzonderlijk van een ander optrekken? Ik denk vooral aan die gelovigen in GKv en NGK die er altijd op hebben gewezen dat deze kerken de weg van verzoening moeten gaan. Wijzen op die weg betekende soms tegen de stroom

Continue reading

Welke plek hebben ouderen in de gemeente van Jezus?

Preek naar aanleiding van Jozua 14. Daar komt een oudere aan het woord. Wat zegt zijn getuigenis ons, gemeente van Jezus? Voorbeeldliturgie onderaan de preek. Preek gehouden op 8 oktober in de Kandelaarkerk.

1       We zijn van de Heer.
Vorig jaar kregen we, Kandelaarkerk, paar keer bezoek. Leerlingen van het Insula-college kwamen naar de kerk. Voor een opdracht op school moesten ze een kerkdienst bezoeken en een verslag schrijven. Na afloop sprak ik een van die jongeren. Die kwam voor het eerst in de kerk. Ik vroeg: wat vond je ervan? De jongere zei: bijzonder! Ik vroeg: wat dan? Al die kinderen en jongeren, was het antwoord. Dat was het eerste dat blijkbaar opviel. Blijkbaar kan de gedachte zijn, als het over de kerk gaat: een paar grijze hoofden en dat is het. De kerk is dan zoiets als: oud, vroeger/verleden. En dan kom je binnen en ontdek je alle leeftijden.

Zou het te maken hebben met deze slogan van Continue reading

‘Onwetende’ goed-doeners. Preek parabel schapen en bokken

Preek gehouden in het kader van het huisbezoekthema: Jezus’ wederkomst. Ik preekte eerder over 1 Petrus 1 (uitzien naar de vreugde van Jezus’ komst). Nu kies ik voor de gelijkenis van de schapen en bokken. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1       Wederkomst. Wie wacht er op oordeel?
Dit jaar is het huisbezoekthema: de wederkomst van Jezus. Verlang je ernaar, naar dat moment? We kunnen zo bezig zijn met hier-en-nu dat we vergeten dat Jezus komt. Dat is in een klap voorbij als je Matteüs 25 leest. Jezus haalt de mensen uit elkaar. Schapen en bokken. Eeuwig leven en eeuwige straf. Weet je waar jij zult staan als Jezus terugkomt? Weet je het zeker?

Het meest opvallende in de gelijkenis is de Continue reading