Ongemakkelijk!? Naar Jezus!

Handout leerdiensten over Gods oordeel, 3de dienst. leerdienstcyclus 2012.
Lezen: Jesaja 61:1-3, Lucas 4:14-21 en HC Zondag 19 (v&a 52a).

1 Christus: redder én rechter.
In de laatste dienst van deze serie over Gods oordeel kijken we Continue reading

Gods oordeel over de volken in Kanaän

Handout leerdiensten over Gods oordeel, 2de dienst.
leerdienstcyclus 2012. Lezen: Deuteronomium 7 en 9:1-6.

De vorige dienst ging erover dat er in de bijbel zoveel oordeel, geweld en bloed voorkomt. Hoe zit dat? Zie de samenvatting van die dienst. Vandaag: de opdracht die Israël krijgt om de volken in Kanaän te doden (‘ban’).

1. Achterdeur.
God gaf aan Israël de opdracht om de volken in Kanaän te doden. Kunnen we niet ontsnappen aan deze ingrijpende opdracht door die anders Continue reading

Geweld, bloed en oordeel in de Bijbel: ongemakkelijk?!

1ste Handout leerdiensten over Gods oordeel. leerdienstcyclus 2012.
Lezen: Psalm 36 en vraag & antwoord 10, 37 en 39 van de Heidelbergse Catechismus

1. Ongemakkelijke teksten.
Je zit in de kerk en zingt een prachtige psalm. Ineens gaat het in dat lied over de ondergang van goddeloze Continue reading