Toegewijd en trouw leven. Preek Psalm 50

Preek gehouden in de Kandelaarkerk, 30 oktober 2016. In de serie over de Psalmen. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. Ik koos voor de BGT, maar gebruik ook de NBV in de preek. Zie daarvoor de liturgie, helemaal onderaan.


Gemeente van Jezus Christus

1         Met alles zijn we van God.
Hoe meer je de Psalmen leest, des te meer ga je je erover verbazen. Psalm 1 die zo verheven zingt van Gods wet en, tegelijk, eindigt met een donderwolk. Psalm 2 met die wonderlijke profielschets van de koning: een die machteloos is én de huiveringwekkende rechter. En dan nog de verbondenheid die deze gebeden door de loop van de eeuwen Continue reading

Vrijheid is van en voor burgers

Democratisch appèl anno 2016, ingezonden in het kader van de door NRC uitgeschreven uitdaging om op de 50ste verjaardag van D66 een democratisch appèl te schrijven.


De Paradox van de vrijheid (Schoo-lezing 2016) is een treffende illustratie van wat er mis is met onze democratie. Minister Schippers creëert een wij-zij kader en roept een ‘vrijheidscoalitie’ bijeen om de strijd aan te gaan. Dat zij deze oproep kan doen en daarvoor gehoor vindt, heeft ermee te maken dat Europa wakker wordt en ontdekt dat er kwaad is dat onze democratie bedreigt (filosoof Peter Strasser, NRC Handelsblad 26 juli 2016). De ‘vrijheidscoalitie’ van Schippers bedreigt Continue reading

Doden gaan niet weer leven

Er komt wetgeving die het voor ouderen mogelijk maakt om uit het leven te stappen (NRC, 13 oktober). Het kabinet schoffeert met deze stap zijn eigen ‘Commissie Voltooid Leven’. Want in de kabinetsbrief wordt de naam van die commissie niet genoemd (‘commissie van wijzen’) en op het unanieme advies van die commissie en de daarvoor aangedragen argumenten wordt niet of nauwelijks ingegaan. De overdrive van het kabinet zorgt ervoor dat de discussie over dit ingrijpende onderwerp direct ontspoort.

Hoe terecht het dan ook is het kabinet ervan langs te geven en/of dwars te zitten; er is meer aan de hand. Want de leidende gedachte bij deze voorgenomen wetgeving is de Continue reading

Afbraak onder protestanten. Waartoe?

De predikanten Visser en Ekris verkennen een nieuwe ronde geloofscrisis en nemen twijfel en verveling waar, onder betrókken kerkleden (ND, 23 en 24 september). Er volgt veel discussie op hun artikelen. Kritiek en/of oplossingen worden aangedragen. Dat varieert van vragen waar Jezus en/of het enthousiasme blijft, oproepen tot bepaalde actie en aandacht voor een evenwichtige liturgie.

Volgens mij wordt het meest voor de hand liggende in deze discussie genegeerd. Dat is de vraag: wat is het Continue reading

Het loopt God niet uit de hand. Preek Zondag 10 en Genesis 37&45.

Preek over een veelbesproken leerstuk van de kerk; Gods voorziening, Zondag 10 uit de Catechismus. Voorbeeldliturgie onderaan de preek,waaronder de (hedendaagse, bewerkte) tekst van Zondag 10.

Gemeente van Jezus Christus, de gekruisigde

1. Zondag 10 springt eruit.
Arthur Japin beschrijft in zijn boek De overgave hoe een nieuw gestichte kolonie in de VS wordt overvallen door de oorspronkelijk bewoners van dat land, indianen. Moord, mishandeling, verkrachting en ontvoering is het gevolg. Afgrijselijk. De hoofdpersoon van het boek is verdoofd door ellende. Tijdens een eredienst Continue reading

The return of the King. Preek Psalm 2

Preek in de serie over de Psalmen, gehouden 2 oktober 2016 in de Kandelaarkerk. Vorige keer: waarom de Psalmen en Psalm 1 (zie hier). Voorbeeldliturgie hieronder.

Gemeente van onze Heer en koning Jezus Christus

1 Psalmen als levensgids.
Vandaag vervolgen we het luisteren naar de Psalmen. Naar aanleiding daarvan wil ik graag eerst nog wat zeggen over de vorige dienst, over Psalm 1. Na afloop hoorde ik zulke bemoedigende en ingrijpende reacties. Een paar wil ik noemen. Iemand zei:

ik heb in mijn leven te maken gehad met geweld. En dan voel ik de neiging om wat terug te willen doen. Wat is het dan belangrijk om (we stonden

Continue reading