Belijdenis doen als way of life

Preek over Matteüs 10:32&33 en Filippenzen 1:6. In deze dienst vindt openbare geloofsbelijdenis plaats en wordt tweemaal de heilige doop bediend. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1       Belijd Jezus!
Straks ga jij, …, belijdenis doen van je geloof in God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Een moment waar jij, jullie en wíj – de gemeente – naar hebt/hebben uitgezien.

Soms zijn er van die dingen die wil je meemaken. Ze zijn zomaar weer voorbij, maar toch. Vorige week vrijdag, bijvoorbeeld, hebben we thuis de TV aangezet toen meneer Trump president van Continue reading

Dank de heilige Heer uit het diepst van je hart

Preek over Psalm 103 in de serie over de Psalmen. Andere preken hier te vinden. Voorbeeldliturgie: zie onderaan de preek.

1       Dank vanuit je hart.
Ik dank de Heer,
ik dank de heilige Heer,
Vanuit het diepst van mijn hart.
(Psalm 103:1)

Die tekst hebben jullie op je trouwkaart gezet. Waarom? Vandaag zeggen mensen dat poëzie een diepere betekenis aan je leven geeft. Inspirerende teksten zoals deze verzen geven je iets op momenten die er toe doen. Bij een ingrijpende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een overlijden. Of op een feestelijk moment zoals een geboorte of, zoals vandaag, bij een huwelijk. Het misstaat natuurlijk niet. Je bent blij Continue reading

Jezus is het levende water. Preek Johannes 4

Zie ook Leven uit de Bron. Preek Johannes 4 (2023).

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1         God laat ons niet met rust.
‘Heb je wat te drinken voor me?’
Nee, hè; dat heb ik nou weer – denkt de vrouw. Weer zo’n vent.

Want de vrouw gaat naar de waterput (kranen zoals wij die hebben, waren er toen nog niet) op het moment dat er normaal niemand is. Midden op de dag. Veel te heet om je te bewegen, zeker in de volle zon. Ze zag die man van een afstandje al zitten. Een Jood – zo te zien. Snel water halen. Ik hoop dat die man zich nergens mee bemoeit en me met rust laat. Aan mijn lijf geen polonaise.

‘Heb je wat te drinken voor Continue reading

U bent alles voor mij, in de hemel en op aarde

Overdenking over Psalm 73:23-25 (Bijbel in Gewone Taal), voorafgaand aan de begrafenis van ….. (gemeentelid). De begrafenis vond plaats op maandag 2 januari 2017 te Papendrecht.

——

Vorige week is uw vrouw, jullie moeder en oma, uw familielid, vriendin, onze zus in het geloof overleden. In de kerkdienst op eerste Kerstdag hebben we voor haar gebeden. Ons gebed was dat God haar in het laatst van haar dagen op aarde zou dragen. Dat heeft God

Continue reading