Samenwerken en verhuizen; juist nu.

Vorige week werd bericht over de verhuizing van de TU Kampen (23 mei) en in de krant van vrijdag werd gepleit voor een (blijvende) theologische samenwerking tussen de universiteiten van de GKv, CGK en NGK, ‘Kampen’ en ‘Apeldoorn’. Mijns inziens zijn verhuisplannen en samenwerking van Gereformeerde Theologische Universiteiten twee kanten van dezelfde medaille waarbij deze vraag centraal Continue reading

Kerkstichting zorgt voor spannende vragen

Het voorbeeld van het gemeentestichtingsproject Stroom in Amsterdam laat zien dat zo maar spanningen kunnen ontstaan met het (vrijgemaakt-gereformeerde) kerkverband waar het initiatief uit voortkomt. Die spanningen kun je niet afdoen als ‘hun probleem’: het raakt heel de kerk. Twee voorzetten voor het kerkelijk gesprek over identiteit.

Verlegen
Een moeder die haar dochter niet Continue reading