Wat een klacht onthult van Gods aanwezigheid. Preek Psalm 42

Na Psalm 41 (vorige week) vandaag Psalm 42 centraal. Opnieuw een klacht. Een intensivering van Psalm 41. Wie goed luistert ontdekt iets bijzonders over de manier waarop God zich laat kennen. De eredienst is een gezamenlijke (zomer)dienst met de Zuidhovenkerk (CGK). Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een klacht met een getuigenis.
Vorige week luisterden we naar Psalm 41.[i] Aan de ene kant is er sprake van een opeenstapeling van moeite en tegenslag. Dat gaat van ziekte tot aan een vriend die zich als een vijand opstelt. Aan de andere kant is er een geloofsbelijdenis dat God zal helpen. En Psalm 41 sluit af met een lofzang Continue reading

De klacht en de kracht van Psalm 41. Preek Psalm 41

Een opeenstapeling van ellende. Een geloofsbelijdenis, een lofzang en een kreet om perspectief. Psalm 41 heeft het allemaal. Wat betekent dit opvallende lied?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Psalm 41; een lied vol ellende.
Je hebt vast wel eens een dag gehad waarop het allemaal wat tegenzat. Dat je bijvoorbeeld te laat opstaat, vervolgens naar je werk gaat maar in de file komt en op je werk – door alle haast – ook nog eens je koffie omgooit. En dat is dan nog maar klein leed. Ingrijpend is het als je een tijd lang te maken krijgt met tegenslag. In ziekte of overlijden. Of iets anders ingrijpends. Wat doe je dan?

Stapel ellende.
Psalm 41 gaat over een situatie waarin de moeilijkheden zich opstapelen. Er is weinig Continue reading

Door de doop één met Christus. Preek Galaten 3:27.

In een eredienst waarin de heilige doop wordt bediend, staan we stil bij Galaten 3:27. Dopen is bekleed worden met Christus. Wat bedoelt Paulus daarmee?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Inclusief evangelie.
Drie weken geleden – tijdens het kampeerweekend – luisterden we naar Galaten 3:28. Daar staat dat er geen Joden of Grieken, slaven of vrije mensen, mannen of vrouwen zijn; we zijn één in Christus.[i] In Jezus doen verschillen er niet (langer) toe. Na afloop van de dienst kwam er een gemeentelid naar me toe. Ze zei: ‘vandaag gaat het in onze maatschappij veel over inclusiviteit; dat je elkaar niet Continue reading