Hoe God herder is te midden van zijn volk. Preek Ezechiël 34

Ezechiël 34 is een magistraal hoofdstuk. Het werpt z’n schaduw op veel manieren vooruit. Jezus zegt de goede herder te zijn (Johannes 10); een die Gods oordeel uitspreekt (Matteüs 25:31-46). In vers 25 staat dat God een vredeverbond opricht met zijn volk. Speciale aandacht daarvoor, inclusief een indrukwekkend citaat uit Bavincks Dogmatiek, vind je in voetnoot xi. Onderaan staat een voorbeeldliturgie.

Gemeente van de Heer

1         Een fantastisch (uit)zicht.
Wie wel eens een berg heeft beklommen, weet hoe inspannend dat is. Zeker voor ons Hollanders. Maar ben je eenmaal boven dan vergeet je alle moeite. Wat een uitzicht. Eindeloze verten. Soms nog hijgend en puffend sta je te genieten.

Dit punt hebben wij nu bereikt met het luisteren naar Ezechiël, gemeente. Vorig seizoen was de ‘steile klim’ naar de top. Veel hoofdstukken over Gods oordeel over zijn volk kwamen aan bod. Maar; altijd met perspectief.[i] Want God is, gelukkig, niet zoals wij:

Maakt korte tijd zijn toorn u bang
Zijn liefde duurt uw leven lang
(Psalm 30:3 berijmd)

Maar waar we vorig jaar nog wel eens goed moesten luisteren om dat perspectief te ontdekken; nu straalt het ons met volle kracht Continue reading

Jezus, Heer van de volken. Preek over (delen uit) Ezechiël 25-32

We luisteren verder naar Ezechiël: delen uit de hoofdstukken over Gods oordeel over de volken (hoofdstuk 25-32). We lezen 25:1-7 en 28:1-10 en 28:24-26. Nieuwtestamentisch gezien gaat het hier om Jezus, Heer van de volken. Wat betekenen deze hoofdstukken voor ons? Een opvallend punt: de beschrijving van Tyrus lijkt over (het ontstaan van) de duivel te gaan (Ezechiël 28:11-19). Ik werk dit punt kort uit in voetnoot xiii. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Bevrijdend recht.
Soms is een voetbalwedstrijd niet eerlijk. De scheidsrechter is bijvoorbeeld een thuisfluiter. Wat is dat irritant voor de uitspelende partij. Je wilt dan nog maar een ding: een eerlijke scheidsrechter zodat het een (echte) wedstrijd wordt.

Ezechiël hoofdstuk 25-32 gaat over een scheidsrechter. Maar dan niet een scheidsrechter voor (alleen maar) voetbal. Maar een scheidsrechter voor alle Continue reading