Bekeer je want het koninkrijk van de hemel is nabij. Preek Matteüs 3:2 en 4:17 oudjaar 2019

Oudjaar 2019. We blikken terug en kijken vooruit. De namen van de gestorven heiligen die ons zijn voorgegaan worden genoemd, voorafgegaan door een getuigenis. Een korte overdenking over de kernachtige preken van Johannes de Doper en Jezus van Nazaret. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Jezus zoekt je hart.
Dat koninkrijk van God; komt dat nog?[i] Johannes kondigt het aan (Matteüs 3:2). Jezus kondigt het aan (Matteüs 4:17). Maar waar blijft het?

Als je terugblikt op het afgelopen jaar dan zien we dat we vooruit willen. Wij, mensen, nemen onze toekomst in eigen handen. Razendsnel gaan ontwikkelingen. Elon Musk (Tesla) onderzoekt mogelijkheden voor ruimtereizen voor jou en mij. Hij wil graag naar Mars om daar de rest van zijn levensdagen te slijten. In fraaie films zoals Interstellar denken we na over hoe onze toekomst Continue reading

De ster van Bethlehem. Preek Matteüs 2

Magiërs die Jezus aanbidden. Je verwacht het niet. Magie staat – ik zeg het zachtjes – niet hoog aangeschreven in de Bijbel. Wat betekent Matteüs 2? Ik realiseer me tegen de kerkelijke agenda te zondigen door nu over Matteüs 2 te preken. Het is niet anders; we lezen door na Matteüs 1. Ik reken op genade. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de Heer

1         De koning wordt geboren.
Na het paspoort, de spannende geboortelijst van Jezus (Matteüs 1)[i], volgt weer een opmerkelijk hoofdstuk. Buitenlandse magiërs komen Jezus hulde bewijzen. Schitterend heeft Rubens dit geportretteerd (inclusief het vervallen koningshuis van David). Over een paar bijzonderheden in dit hoofdstuk straks meer.

Allereerst het verband met het vorige hoofdstuk. Het ‘paspoort’ van Jezus (Matteüs 1) begint met David. Dat wil zeggen dat Jezus koning is. Daarom zingen we vandaag koningspsalm 72: vorsten van verre landen aanbidden de koning. Dat Jezus niet alleen Davids zoon maar ook Gods zoon is (Matteüs 1:23, 3:17) dat is het geheim van het evangelie (Romeinen 1:1-7).

Matteüs 2 gaat in het spoor van het vorige hoofdstuk verder. Het hoofdstuk bevestigt Jezus’ identiteit. Magiërs weten dat er een Joodse Continue reading

Eindeloze trouw in de mensgeworden koning. Kerstpreek Matteüs 1

Kerstfeest! Maar vanwaar de lange namenlijst aan het begin van het evangelie van Matteüs? Wie goed luistert ontdekt daarin een geheim. Het geheim van Gods krachtige trouw in Jezus. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Waarom Matteüs 1 in de Bijbel staat.
Mooi dat jullie net op het puntje van je stoel zaten toen het eindeloze geslachtsregister werd voorgelezen (Matteüs 1:1-17). Wat een spektakel.

Ehm…. Nee. Wij vallen in slaap als we dit lezen. Wij worden pas echt wakker als het over onszelf gaat. Wie ben ik, wat zijn mijn kansen en mogelijkheden, ben je hetero, homo, bi, wat voor werk doe je – enzovoort? Dat is spannend want dat gaat over mij. In  de tijd/cultuur van de Bijbel gaat het om het collectief, de familie, het gezin en de afstamming (waar je vandaan komt).[i]

Matteüs 1 is het ‘paspoort’ van Jezus. Dat paspoort begint bij David (1:1). Strikt genomen klopt dat niet. Matteüs zou met Abraham Continue reading

Zet God Nederland op slot? Artikel in het Nederlands Dagblad over de stikstofcrisis

Nederland raakt op slot. Die gedachte dringt zich aan je op als je naar de actualiteit kijkt. Protesten zijn aan de orde van de dag. Vooral de stikstofcrisis stelt voor grote dilemma’s. Alle zeilen moeten bijgezet worden om niet in een acute impasse te geraken. Schuldigen worden aangewezen. Het verkeer wordt soms platgelegd. Op social media zie je chagrijn en woede. Smerige en meer dan misselijkmakende taal klinkt. Wat is er aan de hand?

Vrede?
Ik houd er rekening mee dat God ons land op slot zet.[i] Je weet wel; die God die we inmiddels massaal de rug hebben toegekeerd. Die God die de westerse cultuur uit haar dagelijkse leefwereld heeft weg gekruist. Die God.

De gedachte dat God ons land op slot zet ontleen ik aan de profeet Continue reading

Hoe de Heilige Geest ons leven nieuw maakt. Preek Ezechiël 36:25-27

We lezen verder uit Ezechiël. Delen uit hoofdstuk 36 worden wel beschouwd als de mooiste gedeelten van heel het Oude Testament. De preek dient ook als voorbereiding op de bediening van de heilige doop. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1             Een van de mooiste verzen van heel het Oude Testament.
Als … later groot wordt en ooit haar doopkaart ziet, staat daar bij haar doopnamen: Ezechiël 36:25-27. ‘Pappa en mamma; wat is dat?’ vraagt ze dan. Terwijl je de Bijbel opendoet om het stukje op te zoeken kun je gerust zeggen: ‘dit, …, is een van de allermooiste gedeelten van het hele Oude Testament.’ Gods nieuwbouw- of herstelwerk wordt uitvoerig uit de doeken gedaan.[i]

Met het oog op deze heel feestelijke dienst dacht ik na over een geschikte tekst. Misschien een niet al te onbekende tekst. Toen ik me ging inlezen in het gedeelte van Ezechiël waar we waren gebleven, bedacht ik dat ik niet verder hoefde te zoeken. Vorig jaar hebben we de ‘bergtop’ van het Bijbelboek Ezechiël beklommen. Dat wil zeggen: naar moeilijke teksten geluisterd. En nu hebben we fantastisch Continue reading

Hoe God herder is te midden van zijn volk. Preek Ezechiël 34

Ezechiël 34 is een magistraal hoofdstuk. Het werpt z’n schaduw op veel manieren vooruit. Jezus zegt de goede herder te zijn (Johannes 10); een die Gods oordeel uitspreekt (Matteüs 25:31-46). In vers 25 staat dat God een vredeverbond opricht met zijn volk. Speciale aandacht daarvoor, inclusief een indrukwekkend citaat uit Bavincks Dogmatiek, vind je in voetnoot xi. Onderaan staat een voorbeeldliturgie.

Gemeente van de Heer

1         Een fantastisch (uit)zicht.
Wie wel eens een berg heeft beklommen, weet hoe inspannend dat is. Zeker voor ons Hollanders. Maar ben je eenmaal boven dan vergeet je alle moeite. Wat een uitzicht. Eindeloze verten. Soms nog hijgend en puffend sta je te genieten.

Dit punt hebben wij nu bereikt met het luisteren naar Ezechiël, gemeente. Vorig seizoen was de ‘steile klim’ naar de top. Veel hoofdstukken over Gods oordeel over zijn volk kwamen aan bod. Maar; altijd met perspectief.[i] Want God is, gelukkig, niet zoals wij:

Maakt korte tijd zijn toorn u bang
Zijn liefde duurt uw leven lang
(Psalm 30:3 berijmd)

Maar waar we vorig jaar nog wel eens goed moesten luisteren om dat perspectief te ontdekken; nu straalt het ons met volle kracht Continue reading

Jezus, Heer van de volken. Preek over (delen uit) Ezechiël 25-32

We luisteren verder naar Ezechiël: delen uit de hoofdstukken over Gods oordeel over de volken (hoofdstuk 25-32). We lezen 25:1-7 en 28:1-10 en 28:24-26. Nieuwtestamentisch gezien gaat het hier om Jezus, Heer van de volken. Wat betekenen deze hoofdstukken voor ons? Een opvallend punt: de beschrijving van Tyrus lijkt over (het ontstaan van) de duivel te gaan (Ezechiël 28:11-19). Ik werk dit punt kort uit in voetnoot xiii. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Bevrijdend recht.
Soms is een voetbalwedstrijd niet eerlijk. De scheidsrechter is bijvoorbeeld een thuisfluiter. Wat is dat irritant voor de uitspelende partij. Je wilt dan nog maar een ding: een eerlijke scheidsrechter zodat het een (echte) wedstrijd wordt.

Ezechiël hoofdstuk 25-32 gaat over een scheidsrechter. Maar dan niet een scheidsrechter voor (alleen maar) voetbal. Maar een scheidsrechter voor alle Continue reading