Gelukkig de vredestichters. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Preek Matteüs 5:9

Bij het begin van een nieuw kerkelijk seizoen luisteren we naar een woord uit de Bergrede. Jezus zegt dat vredestichters gelukkig zijn; zij zullen kinderen van God genoemd worden. Wat betekent dit woord? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

De preek is te beluisteren via een podcast.

Gemeente van de Heer

1.    Ben jij een vredestichter?
Heb je wel eens ruzie gehad? En kwam het ook weer goed? Kwam het goed omdat jij sorry zei of kwam die ander met een excuus? Of besloot je samen dat het mooi geweest was; ‘zand erover’?

Jezus zegt dat vredestichters gelukkig zijn – zij zullen kinderen van God genoemd worden (Matteüs 5:9).

Ruzie maken is niet zo moeilijk. Soms gebeurt dat voordat je het in de gaten hebt. Dat is ook niet erg. Als het je maar Continue reading