BeReal. Hoe je leven in beeld is. Preek Efeze 4:17 – 5:2.

Wat is een goede manier van leven? ‘Verantwoord leven’ is het onderwerp waarmee de jongeren van de gemeente de aankomende weken aan de slag gaan. Een onderwerp dat voor ieder van belang is. Efeze 4:17 zegt er opvallende dingen over.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         BeReal. Wees echt.
BeReal. Wees echt. Ken je die app? Het houdt het volgende in: één keer op de dag – je weet niet wanneer – krijg je een bericht. Het is de bedoeling om binnen twee minuten een foto maken en versturen van wat je op dat moment doet. De foto wordt ook gemaakt met je selfie-camera. Je ziet dus niet alleen wat jij Continue reading

Wat is de roeping voor onze gemeente? Preek 1 bij het jaarthema “Eenheid en diversiteit” over Efeze 4:1-13

Efeze opent je ogen voor Gods geheim; wie Hij is en wat Hij doet in Jezus. Van dat evangelie gaat een appel uit (Efeze 4:1). Wat betekent dit concreet in en voor het leven van de gemeente? Hoe om te gaan met de cadeaus die de Geest aan de gemeente geeft? Deze preek hoort bij de start van het jaarthema 2022 – 2023; Eenheid en diversiteit.

Onderaan de preektekst staan gespreksvragen en stellingen, bedoeld voor gesprek na afloop van de dienst (in de kring, in de wijk of elders).

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staart onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Doe je mee met het jaarthema?
In een van de eerste erediensten waarin ik voorging als jullie predikant las ik de tien verbondswoorden voor uit de Bijbel in Gewone Taal. Na afloop van de dienst zei iemand tegen me dat Continue reading

Geschapen in Jezus voor een goed leven. Preek Efeze 2:10 in een dienst met openbare geloofsbelijdenis en avondmaal

Een bijzonder feestelijke dienst vandaag. Acht jongvolwassenen doen belijdenis van hun geloof. We vieren het heilig avondmaal. De preek gaat over wie we zijn in Jezus en wat dat betekent. Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Kijk naar wie God is en wat Hij doet.
Op deze feestelijke dag doen jullie belijdenis van je geloof. Je spreekt publiek uit dat je in God gelooft en dat je Jezus wilt volgen als lid van zijn gemeente.

Wat betekent het om belijdenis te doen? Is belijdenis doen een afronding? Wat je is aangereikt door je ouders, op school en in de gemeente (vereniging, catechisatie, erediensten e.a.) heb je je immers Continue reading