The innocence of Jesus

Uit heel de wereld klinken reacties van moslims en niet-moslims op de film Innocence of Muslims. Dwars door alle culturen, opinies en gezochte oplossingen klinkt Gods stem om naar Hem te kijken die om ons bespot en veracht werd.

Over de reacties van moslims ging het eerder al: de liefde voor de profeet Mohammed overstijgt alles (ND, 21 sept.). Aan de vele en heftige reacties is te zien dat de film een open zenuw Continue reading

Gereformeerd en de realiteit

Het appel om stichtingsgemeente Stroom niet toe te laten tot het kerkverband van de GKv (ND, 31 aug.) leverde een pittig gesprek op over gereformeerde identiteit. Dat gesprek zou prachtig zijn geweest, ware het niet dat er een gespreksonderwerp consequent buiten beschouwing wordt gelaten. Dat betreft de vraag naar de Continue reading

Graag iets meer niveau dan dat van de Da Vinci Code

De interessante boeken van Pagels (Revelations) en Fredriksen (Sin) worden onkritisch besproken (NRC, 14 september jl.). Omdat bepaalde inhoud van die boeken vervolgens ook nog op een hoop wordt gegooid, gaat de recensie vanzelf zeer aan de ogen doen. Een gemiste kans omdat, precies zoals Spiering zegt, oude ideeën in een nieuw jasje terugkomen. Laat ik het belangrijkste pijnpunt noemen. Terecht verwijst de recensie Continue reading

Wie gelooft er nog in de kerk?

De  katholiciteits effect rapportage (KER) van de Nationale Synode wordt welwillend ontvangen. Tegelijk klinken er ook andere reacties: ‘onhaalbaar’, ‘vraagtekens’ en ‘bureaucratisch’ (ND, 24 augustus). Tja: altijd weer die realiteit waar je tegenaan loopt. Maar als we nu eens naar onze eigen (geloofs)papieren kijken, moeten we dan niet eerlijk concluderen dat we niet meer in onszelf geloven? De kerk is niet (meer) katholiek en niks dat zal veranderen – hoe ‘sympathiek’ het idee ook is…. Er liggen diepgaandere punten op tafel dan stempels of keurmerken. Zijn we wel wat we beweren te zijn: kerk?

Tel bij de reacties op het KER op dat de Rooms-Katholieke Kerk niet eens in beeld is en Continue reading