De missiedrang van de staat

Terecht zegt Ad Prosman dat de scheiding van kerk en staat blijkbaar niet meer bestaat (ND, 17 februari). Minister Bussemaker wil namelijk dat haar mensenrechtenambassadeurs in contact met gelovigen de Bijbel of Koran uit gaan leggen; op haar manier, wel te verstaan. Juist daarom denk ik dat het belangrijk is om een stap verder te gaan dan Prosman doet als hij kanttekeningen en vragen bij dit overheidsbeleid heeft.

Overheidsdwang
Inzichtgevend is een opmerking  van minister Bussemaker: ‘ik ben echt niet van plan zelf in de kerk te komen preken’ (interview ND, 14 februari jl.). De opmerking is ongetwijfeld bedoeld als geruststelling richting gelovigen maar onthult Continue reading

Herhaalde spotprent in NRC Handelsblad

Brief aan NRC Handelsblad ombudsman De Jong

Rotterdam 19 januari 2015

Geachte ombudsman, meneer De Jong

Dank voor uw artikel over cartoons, context en consequenties in de krant van het afgelopen weekend. U citeert met instemming René Moerland die vrije meningsuiting als een identiteit benoemt; je hoort er niet bij als je niet durft te kwetsen. U zegt dat dat de lijn van NRC niet is en ook niet moet worden. Ik ben het met u eens.

In dat verband stuur ik u een brief toe die ik bijna drie jaar geleden aan de hoofdredactie van NRC Handelsblad verzond. Aanleiding voor die brief was het feit dat NRC Handelsblad drie jaar achtereen op het belangrijkste christelijke feest spotprenten van Jezus Continue reading

Discrimineert Jezus?

Hieronder de preek die gehouden is tijdens een dienst die voor een radiouitzending is opgenomen. Uitzenddatum: 15 februari. Opnamedatum: drie weken geleden. Liturgie in inleiding op deze dienst is te vinden op Zendtijd voor Kerken. Daar is de dienst ook terug te luisteren.

———–

Gemeente van de gekruisigde Jezus, gasten, luisteraars

We hebben net geluisterd naar een gebed van Jezus. Jezus bidt of hij de hoogste macht en eer mag ontvangen in de hemel (17:5). Jezus bidt opvallend. Hij zegt: ik bid niet voor de mensen die bij deze wereld horen, maar voor de mensen die bij U horen (17:9). Dan heeft Jezus de kleine groep mensen voor ogen die hem volgen. Zijn discipelen. Een handjevol maar.

Als je dat hoort, denk je misschien: Jezus discrimineert! Hij bidt alleen voor wie bij hem Continue reading

God hecht zich aan ons.

Seksualiteit is een ingewikkeld kado.

Preek in het kader van het jaarthema relaties. Vorige keer ging over seksualiteit als kado van God. Deze preek gaat erover dat seksualiteit een ingewikkeld kado is; er gaat veel mis in verkeerd gebruik of misbruik van Gods goede gaven. Wat zegt de Bijbel daarover? Voorbeeldliturgie en verwijzing naar andere preken uit de jaarserie staat onderaan.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1         Ingewikkeld.
Deze weken zijn we getuige van een bizarre rechtszaak in Frankrijk. Een BF-er (BN-er in Frankrijk) staat voor de rechter omdat hij seksfeesten georganiseerd zou hebben waarbij vrouwen betaald zouden zijn voor seksuele diensten. Mannen in keurige maatpakken worden beticht van misselijkmakende praktijken. Huilende vrouwen vertellen wat hun is aangedaan.

Het is een extreem voorbeeld van verkeerde omgang met seksualiteit. Het extreme vergroot wat in het alledaagse, klein of groot, gebeurt. We hebben dit jaar in de thema’s over relatie al een paar keer gezien dat seks voor ons zomaar Continue reading

De Heer van heerlijkheid gekruisigd

Handout inleiding VGSD ter voorbereiding op de 40dagen
Delft, 12 februari 2015

1          De identiteit van Jezus.
Een van de oudste christelijke documenten zegt dat de kern van het geloof de kruisdood en de opstanding van Jezus is (1 Kor. 15). Het was en is nodig deze kern voor te houden. Enkele voorbeelden uit onze cultuur:

  • Twijfel over de opstanding is (orthodoxe) christenen niet vreemd. Maar ook is te denken aan een recente discussie over het bestaan van Jezus; lijkt zijn verhaal niet op mythes over Continue reading

Relatie en seksualiteit

Workshop GSR 12 en 13 februari 2015, HAVO 4 en VWO 4.

ds. Matthijs Haak, Rotterdam –Delfshaven. Email: delfshaak@kpnmail.nl.

  • Welkom en korte kennismaking
  • Doel van de workshop. We lezen Genesis 2: 23 en 24. God schept man en vrouw.

23 De mens riep: ‘Eindelijk een mens, net als ik! Ze is mijn eigen vlees en bloed, want ze is gemaakt uit een deel van mij. Ik noem haar ‘vrouw’.’ 24. Zo komt het dat een man niet bij zijn vader en moeder blijft. Hij gaat met zijn vrouw leven en ze worden samen helemaal één.

Ze worden samen helemaal één’: wat wordt daarmee bedoeld volgens jou?

  • Romantiek- of relatietest: wat vul jij in bij de vraag die ik deze week van mijn bank kreeg?

Continue reading

Samenwonen dwingt kerken tot bezinning

Geef lucht en ruimte om het huwelijk te ontdekken

Veel christelijke stellen kiezen ervoor om samen te wonen. Dat is een trend waar de kerk niet omheen kan. Het huwelijk zoals we dat lange tijd hebben gekend, raakt steeds meer uit de gratie. Ik zie het als een uiting van meerdere, onderliggende ontwikkelingen in de maatschappij, die ons aansporen om ons opnieuw te bezinnen op relatievorming en huwelijk.

Voor een zinvolle reactie op het verschijnsel samenwonen is allereerst een goede duiding van dat fenomeen nodig. Waarom kiezen stellen voor samenwonen en niet voor het huwelijk? Dat antwoord is ook nodig voor een christelijke bezinning op relatievorming en adequaat Bijbels Continue reading

‘Luister naar Jezus’

Preek Lucas 9:35. De verheerlijking op de berg. Voorbeeldliturgie hieronder.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

Is er wat aan de hand met onze gemeente?

We worden de laatste tijd, zeg sinds zo’n 1,5 jaar, regelmatig geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen. Ik hoef ze hier niet te noemen. Je weet waar ik het over heb. Behalve als je hier te gast bent, natuurlijk. Dan hoef je het ook niet allemaal te weten. Je kunt er best naar vragen aan een van de leden van de gemeente. We hebben een gezonde opvatting over privéruimte maar zijn ook weer geen geheime sekte die over alles zwijgt.

Het viel me op dat vorige week na de ochtenddienst twee keer, los van elkaar, dit onderwerp door een gemeentelid Continue reading

Geen onhaalbaar cadeau

Redactioneel van OnderWeg 7 februari 2015: eerlijk over relaties.

‘God geeft geen onhaalbare cadeaus’. Dat zegt Minella van Bergeijk over het huwelijk, in een interview in Onderweg van zaterdag 7 februari. Deze uitspraak neem ik als motto voor deze special over relaties. Allereerst omdat in deze uitspraak de realiteit klinkt. Als iets niet ‘onhaalbaar’ is, voel je meteen de spanning. Relaties en huwelijken staan onder druk. Statistieken laten die druk zien. Je merkt het om je heen als Continue reading