Wet godslastering geeft juiste signaal in 2013

NRC Handelsblad publiceert vandaag mijn brief inzake de wet tegen de godslastering; deze en komende week behandeld in de Eerste Kamer. In de discussie gaat het nogal eens over ons (christelijke) verleden. Beter is het om naar de realiteit van vandaag te kijken. Welk gevoel geven we elkaar als het om levensbeschouwing en religie gaat? Welk klimaat willen we creëren? De praktijk laat zien dat dit geen hypothetisch vraagstuk is. Dit is de brief:

Wet blijft/blijkt ook nu relevant
Gelukkig houdt de Eerste Kamer een slag om de arm inzake het afschaffen van de wet op de godslastering (NRC, 27 november). Continue reading

Jezus is onze participatiemaatschappij geworden. Preek 1 Samuel 8.

Hierbij de tekst van de preek over 1 Samuel 8. De preek is gehouden op de zondag na het nieuws dat er een vrouw tien jaar dood in haar huis lag, in de wijk waarin wij kerk zijn. Voorbeeldliturgie vind je hieronder.

Gemeente van opgestane Gekruisigde

1 Verlangen naar goede leiding.

1 Samuel 8 is een belangrijk hoofdstuk. Spannend. Hier is einde van de rechters en de overgang naar koning(en). Scharnierhoofdstuk. Je kunt zeggen: staat ver van mijn bed. Wat heb ik eraan dat zij een koning willen?

O.k. Onderliggend punt herken je ongetwijfeld wel. Vers 5: ze hebben geen leiding meer. Wie neemt initiatief? Wie neemt leiding nu Samuel oud is en zijn zonen niet goed doen?

Die vraag hebben jij en ik net zo goed. Je hebt conflict in je Continue reading

Huwelijkse voorwaarden als standaard

Het hoofdredactionele commentaar veegt in pittige bewoordingen de vloer aan met het initiatiefwetsvoorstel inzake huwelijkse voorwaarden (ND, 7 nov). Toch hebben VVD, PvdA en D66 meer dan een punt. Bij de jaarcijfers 2010 gaf het CBS twee trends aan als het over trouwen gaat. Continue reading