Geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst. Preek Galaten 1:11-24.

Paulus krijgt het verwijt het evangelie niet goed begrepen te hebben. Zijn verweer is opvallend. Hij geeft een getuigenis, houdt een apologie. Een intiem en persoonlijk verhaal waarin het gaat over zijn Bijbelse, fanatieke geloofsleven. Wat zegt dit evangelie ons?

Je kunt de preek beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een opvallende switch.
Stel iemand is z’n leven lang al een fervent Ajax-fan. Hij mist geen wedstrijd. Is zelfs bij alle trainingen aanwezig. Op een dag zegt hij ineens dat je beter niet naar de Arena gaat. En hij adviseert je met klem lid te worden van Feyenoord. Hij heeft een seizoenkaart aangeschaft voor die club. Wat is er gebeurd dat je zo’n switch maakt? Er gaan allerlei verhalen en roddels over de man rond.

Roddels over Paulus.
Paulus vertelt in Galaten 1 over zijn switch, bekering. Hij vervolgde Gods gemeente en werd daarna Jezus’ apostel. Dat is nogal een Continue reading

Als ‘nood leert bidden’ niet meer opgaat. Overdenking over Matteüs 6:9-18 bidstond Klein Convent te Dordrecht

Vanavond komen we samen, als kerken van het zgn. Klein Convent. We komen samen in de Juliankerk (Gereformeerde Gemeente) om te bidden. Helaas konden er geen gemeenteleden uitgenodigd worden. Je kunt de bijeenkomst zien en eraan meedoen via het YouTube kanaal van de Julianakerk. Elk gebed wordt voorafgegaan door een overdenking. Hieronder de mijne.

De Koning geeft orders voor de strijd.
We luisteren vanavond naar drie gedeeltes uit de Bergrede. Als we ervan uitgaan dat Matteüs zijn evangelie schrijft voor joodse gelovigen dan vallen er twee dingen op.

1/ Het begin van de Bergrede doet denken aan het moment waarop God in het Oude Testament zijn wet gaf. Net als Mozes gaat de Heer ‘de berg op’ en heeft ‘zijn leerlingen om zich heen’ (Matteüs 5:1). Is onze Heer een soort nieuwe Continue reading

Blijf bij dat ene, wonderlijke evangelie. Preek Galaten 1:1-10

We gaan de komende tijd luisteren naar Paulus’ brief aan de Galaten. Vorige keer ging het over de roeping van Saulus, preek Handelingen 9. Galaten is een felle, hartstochtelijke brief over de vrijheid van het evangelie. We starten vandaag met Galaten 1:1-10.[i] Er is veel discussie over Galaten. Waar gaat de brief precies over? Wie zijn de Galaten? Wie zijn ‘de mensen’ die ‘een ander evangelie’ brengen en welk ‘evangelie’ is dat (Galaten 1:7)? Ik kies hierin positie voor zover dat voor een preek nodig is. In de preektekst staat de kern. Wie meer wil weten verwijs ik naar de voetnoten onderaan.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een ondiplomatieke hartenkreet.
Wij Nederlanders zijn direct. En daar zijn we best trots op. ‘Ik zeg wat ik denk en doe wat ik zeg’ (Pim Fortuyn). Maar kom je in het buitenland dan wordt het een ander verhaal. Buitenlanders vinden ons nogal lomp. Of ronduit arrogant. ‘Jullie met je grote mond. Wees op z’n minst wat diplomatieker’.

Hitte van de strijd.
Met onze directheid en soms ronduit ondiplomatieke uitingen zouden wij ons goed moeten kunnen herkennen in Paulus’ brief aan de Galaten. Mogelijk hebben we met een Continue reading

Jezus werpt nieuw licht op de zaak. Preek Handelingen 9 over de roeping van Saulus

Handelingen 9 blijft fascineren. Wat gebeurt er met de bloedfanatieke schriftgeleerde Saulus van Tarsus? Wat betekent dit voor ons? De preek is de start van een prekenserie over Paulus’ brief aan de Galaten. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

1         Een bekering met blijvende zegen.
Ken je ‘Zondag met Lubach’? Vast wel. Dat satirische Tv-programma was tot vorig jaar te zien. Stel je nu eens voor dat ‘Zondag met Lubach’ volgende week terugkomt op TV. Dat ‘Zondag met Lubach’ dan vol zit met net zoveel humor, satire en filmpjes als altijd maar dan om te laten zien hoe mooi het geloof in Jezus is. Hoe zou je dan reageren? Zou je je niet afvragen: Arjen Lubach gelooft toch niet in God? Lubach maak toch juist zelfs wel eens grapjes over het geloof?[i] Gaat hij echt een christelijk Continue reading

God maakt alles nieuw. Overdenking Openbaring 21:5 op de eerste zondag van 2022

Korte overdenking voor eerste zondag in 2022. God maakt alles nieuw – zo belooft Hij. Zet je voornemens voor het nieuwe jaar in dat perspectief. Je kunt de overdenking beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Nieuw.
Wie droomt er niet van een betere wereld? Geen geweld. Honger de wereld uit. De klimaatproblemen aanpakken. Corona de deur uit….

We gaan een nieuw jaar in. Wat brengt 2022? Wordt de wereld beter? Wat zijn jouw voornemens? Waar zie je naar Continue reading