Leef het goede leven in Jezus

Preek in de serie over de brief 1 Petrus, voorjaar 2015 Delfshaven.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

Bij echt goede voetbalwedstrijden heb je soms van die fases dat je denkt: nú gebeurt het. Het wordt zo intensief. Het wordt een echte (wed)strijd. Je voelt aan alles aan: wie nú scoort, die wint.

1 Petrus 4 is zo’n gedeelte. Het is eerder gegaan over de hoop door de opstanding van Jezus (hfst.1). Over allerlei verbanden waardoor je als christen klem kunt komen te Continue reading

De getrouwde single. Preek over de trouwrelatie/het huwelijk

Preek in het kader van ons jaarthema ‘relaties’. Dit keer over de trouwrelatie, ofwel het huwelijk. Voorbeeldliturgie en verwijzing naar andere preken uit de jaarserie vind je onderaan.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1         De getrouwde single.
Vandaag weer een dienst in het jaarthema relaties. Over singles. Wel, dat is zo, een wat bijzondere categorie onder de singles:

de getrouwde single.

Flauwe grap? Ik haal ‘m uit de Continue reading

Laat het oordeel aan God

Jezus Christus is Rechter en Redder

Inleiding in het kader van een ontmoeting tussen moslims en christenen over religie en geweld. Zie hier voor de aanleiding voor en opzet van de avond.

1         Gelovigen ontmoeten elkaar.
Ik ben blij dat we elkaar vanavond ontmoeten. Laat ik zeggen waarom ik geloof in dit gesprek. Na de bloedige aanslagen in Parijs laaide het islamdebat weer eens op en wordt ook het christelijk geloof kritisch onder de loep genomen.[i] Erg vermoeiend, want vaak betreft het slechts een herhaling van zetten.

In dat geheel trof mij een uitspraak van mijn collega A. Karrat van de Essalammoskee. Hij zei dat echte wraak erin bestaat dat je het oordeel aan God Continue reading

Laat het oordeel aan God. Handout dialoogavond religie en geweld

Jezus Christus is Rechter en Redder

16/4/2015. Handout voor de gespreksavond tussen moslims en christenen over religie en geweld. Zie hier voor de aanleiding voor en de opzet van de avond.

1 Gelovigen ontmoeten elkaar.
Na de aanslagen in Parijs trof mij een uitspraak van mijn collega A. Karrat. Hij zei dat echte wraak erin bestaat dat je het oordeel aan God overlaat. Ik las de zondag daarvoor net uit Romeinen 12. Daar staat: ‘Beste vrienden, neem geen wraak op Continue reading

Religie en geweld. Ontmoeting tussen moslims en christenen

Ontmoeting van hart tot hart bij geopende geloofsbronnen

Hieronder vind je de uitnodiging voor een dialoogavond op donderdag 16 april 2015. De avond wordt geleid door Het Kruispunt. Hiervoor komen we samen:

Er is veel geweld in de wereld. Recent werden we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Veel geweld is religieus geïnspireerd. Niet alleen horen we vooral van islamitisch geïnspireerd geweld, via ISIS en Boko Haram – en dat leidt dan al heel snel tot anti-moslimsentimenten en de roep tot publiekelijk distantiëren en dergelijke. Maar ook gebeurt er veel geweld dat christelijk gemotiveerd Continue reading

Jezus is selfie uit selfie geworden

Toekomst voor christelijk Nederland

Langzaam maar zeker raken christenen in Nederland het zicht op Jezus kwijt. Natuurlijk hebben zij het om de haverklap over hem; dat is het punt niet. Maar als je kijkt naar de manier waarop Jezus in spannende gebeurtenissen ter sprake wordt gebracht, ontdek je iets bijzonders. Jezus ligt steeds in het verlengde van óns Continue reading

Onthoud moslims het schandalige evangelie niet

Barend Kamphuis legt een wezenlijk punt op tafel als het gaat om ‘God  en lijden’ (ND, 2 april). Kun je zeggen dat God zich uit de wereld laat wegdringen tot op het kruis? Verlies je zo niet het onderscheid tussen God de Vader en God de Continue reading

Opgewekt door de Geest! Preek Pasen. 1 Petrus 3:18b

Preek in de serie over de 1 Petrusbrief. Pasen wordt in 1 Petrus 3:18b beschreven. De tekst en de tekstomgeving is wel lastig. Tijdens de dienst sta ik kort, in samenvatting, stil bij de wat lastige tekst. Hieronder is het in de tekst uitgebreider. Duidelijk is dat Jezus leeft en triomfeert. Vier Pasen en laat je meenemen door de Geest van Jezus! Voorbeeldliturgie: zie onder.

Gemeente van de gekruisigde en uit het graf verrezen Jezus

1 God(s weg) is écht anders.
Soms ben je al heel lang iets aan het doen terwijl het je niet lukt. Je studeert bijvoorbeeld een muziekstuk in, maar steeds gaat het ergens fout. Je wordt er moedeloos van. Het enige wat dan helpt is: laat het eens even los. Ga wat anders doen. Dan kom je na een poosje terug en, jawel: het lukt.

Zoiets is Pasen. Zo makkelijk en steeds weer lijkt onrecht te Continue reading

Volk om een vreemd verhaal. Preek Goede Vrijdag 2015

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen (1 Petrus 2:24)

preek Goede Vrijdag 2015. Voorbeeldliturgie hieronder. Het project ‘Volk om een Vreemd Verhaal’ hielp ons mee te lopen achter Jezus aan. De preek maakt onderdeel uit van een prekenserie over de Petrus-brief.

Gemeente van de gekruisigde Jezus,
Volk om een vreemd verhaal,

We worden vanavond meegenomen in viering, zang, muziek en tekst. Het vreemde verhaal van lang geleden wordt van ons. Die vreemde Jezus is onze Heer: in vragen, zoeken, onzekerheid, recht en onrecht.

We zijn echt volk van een vreemd verhaal. Je ontdekt dat telkens weer.

Ik denk bijvoorbeeld aan de bekende, Nederlandse regisseur Paul Verhoeven (Turks Fruit, Basic Instinct e.a.). Hij loopt al heel lang rond met het idee om een film over Jezus Continue reading