Leef het goede leven in Jezus

Preek in de serie over de brief 1 Petrus, voorjaar 2015 Delfshaven.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

Bij echt goede voetbalwedstrijden heb je soms van die fases dat je denkt: nú gebeurt het. Het wordt zo intensief. Het wordt een echte (wed)strijd. Je voelt aan alles aan: wie nú scoort, die wint.

1 Petrus 4 is zo’n gedeelte. Het is eerder gegaan over de hoop door de opstanding van Jezus (hfst.1). Over allerlei verbanden waardoor je als christen klem kunt komen te Continue reading

De getrouwde single. Preek over de trouwrelatie/het huwelijk

Preek in het kader van ons jaarthema ‘relaties’. Dit keer over de trouwrelatie, ofwel het huwelijk. Voorbeeldliturgie en verwijzing naar andere preken uit de jaarserie vind je onderaan.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1         De getrouwde single.
Vandaag weer een dienst in het jaarthema relaties. Over singles. Wel, dat is zo, een wat bijzondere categorie onder de singles:

de getrouwde single.

Flauwe grap? Ik haal ‘m uit de Continue reading

Laat het oordeel aan God

Jezus Christus is Rechter en Redder

Inleiding in het kader van een ontmoeting tussen moslims en christenen over religie en geweld. Zie hier voor de aanleiding voor en opzet van de avond.

1         Gelovigen ontmoeten elkaar.
Ik ben blij dat we elkaar vanavond ontmoeten. Laat ik zeggen waarom ik geloof in dit gesprek. Na de bloedige aanslagen in Parijs laaide het islamdebat weer eens op en wordt ook het christelijk geloof kritisch onder de loep genomen.[i] Erg vermoeiend, want vaak betreft het slechts een herhaling van zetten.

In dat geheel trof mij een uitspraak van mijn collega A. Karrat van de Essalammoskee. Hij zei dat echte wraak erin bestaat dat je het oordeel aan God Continue reading

Laat het oordeel aan God. Handout dialoogavond religie en geweld

Jezus Christus is Rechter en Redder

16/4/2015. Handout voor de gespreksavond tussen moslims en christenen over religie en geweld. Zie hier voor de aanleiding voor en de opzet van de avond.

1 Gelovigen ontmoeten elkaar.
Na de aanslagen in Parijs trof mij een uitspraak van mijn collega A. Karrat. Hij zei dat echte wraak erin bestaat dat je het oordeel aan God overlaat. Ik las de zondag daarvoor net uit Romeinen 12. Daar staat: ‘Beste vrienden, neem geen wraak op Continue reading

Religie en geweld. Ontmoeting tussen moslims en christenen

Ontmoeting van hart tot hart bij geopende geloofsbronnen

Hieronder vind je de uitnodiging voor een dialoogavond op donderdag 16 april 2015. De avond wordt geleid door Het Kruispunt. Hiervoor komen we samen:

Er is veel geweld in de wereld. Recent werden we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Veel geweld is religieus geïnspireerd. Niet alleen horen we vooral van islamitisch geïnspireerd geweld, via ISIS en Boko Haram – en dat leidt dan al heel snel tot anti-moslimsentimenten en de roep tot publiekelijk distantiëren en dergelijke. Maar ook gebeurt er veel geweld dat christelijk gemotiveerd Continue reading

Jezus is selfie uit selfie geworden

Toekomst voor christelijk Nederland

Langzaam maar zeker raken christenen in Nederland het zicht op Jezus kwijt. Natuurlijk hebben zij het om de haverklap over hem; dat is het punt niet. Maar als je kijkt naar de manier waarop Jezus in spannende gebeurtenissen ter sprake wordt gebracht, ontdek je iets bijzonders. Jezus ligt steeds in het verlengde van óns Continue reading