Niet de zondag als rustdag, maar focus op eredienst

‘Geloven in een geïndividualiseerde samenleving, die in haar geheel van God los is, is een hele klus’. Dat stelt Wim Dekker in zijn bijdrage in het ND van 9 augustus, in reactie op de column van George Harinck (ND, 3 aug.). Dekker vindt Harincks toon over de positie van christenen in de samenleving van vandaag te optimistisch.

Volgens mij legt Dekker met de genoemde uitspraak de vinger op de zere plek. Hij signaleert niet alleen dat geloven een privézaak is geworden, maar ook dat christenen intern geseculariseerd zijn. Juist omdat het zo raak en herkenbaar is wat Dekker zegt, volg ik hem niet Continue reading

Kom naar mij; ik geef rust – zegt Jezus. Handout themadienst vierde gebod.

Lezing: Matteüs 11:28-12:14 en HC 38

1.         Afkoopzondag voor christenen?
Nogal wat christenen maken zich zorgen over allerlei ontwikkelingen in een post-christelijke maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Winkeltijdenwet, de koopzondag. Veel spannender is de vraag Continue reading