De kracht van het leven door de Geest. Preek Galaten 6:1-10

Bijna aan het eind van zijn brief aan de Galaten spreekt Paulus over de kracht van het nieuwe leven. Wat betekent dit? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Elkaars lasten dragen.
Tijdens een van mijn mooiste fietsritten ooit, door de bergen, werd ik op een steil gedeelte ingehaald door een Porsche die een vrachtwagen Continue reading

Heel de schepping… juicht!? Preek Psalm 65 op themazondag duurzaamheid

Gods schepping; zijn zorg daarvoor en onze verantwoordelijkheid daarin. Vandaag hebben we in onze gemeente een themazondag over duurzaamheid. De dienst is voorbereid door verschillende gemeenteleden. De liturgie is met het oog op het thema vormgegeven. ‘s Ochtends komen we samen in de kerk en ‘s middags spreken we verder over het onderwerp, tijdens een wandeling in de Nieuwe Biesbosch. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Gods schepping en de liefde daarvoor.
Vier jaar geleden hielden we een themadienst over klimaat en geloof. Jongerenvereniging JOB had de themadienst mee voorbereid: Het zal mij een zorg zijn.[i] Vandaag staan we opnieuw stil bij Gods schepping, Gods zorg daarvoor en onze verantwoordelijkheid daarin.

Wat ik me tijdens de voorbereiding afvroeg: leeft dit onderwerp voor Continue reading

Weids perspectief bij biddag. Preek biddag 2023 over Psalm 67

Op biddag 2023 komen we samen om God te bidden voor gewas en arbeid. Psalm 67 geeft het perspectief aan voor dat gebed. De dienst is een gezamenlijke dienst van de GKv Kandelaarkerk en CGK Zuidhovenkerk.

Gemeente van de Heer

1 Een opmerkelijk en krachtig gebed.
Fijn dat we als CGK Zuidhovenkerk en GKv Kandelaarkerk bij elkaar zijn om te bidden. ‘Onze Vader’ bidden we. We richten ons tot God met Psalm 67.

Psalm 67 is zowel op te vatten als een dank- als bij biddaglied. Er wordt gedankt voor een rijke oogst als blijk van

Continue reading

God aan het werk. Preek over vrucht van de Geest, Galaten 5:13-26

Paulus gaat de Galatenbrief afronden. Daarbij komt hij een paar keer terug op de wet en spreekt hij over de vrucht van de Geest. Wat betekent dit gedeelte? Een voorbeeldliturgie straat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Nog een paar slotopmerkingen.
Als je afscheid van elkaar neemt, zeg je nog wat laatste dingen tegen elkaar: ‘ik hou van je’, ‘vergeet niet gezond te eten’. Dat soort dingen.

Bij het luisteren naar Galaten zijn we inmiddels aanbeland bij de fase van laatste (afscheids)woorden. Met deze zin luidt Paulus het slot Continue reading