Alleen met oprecht geloof kom je verder. Preek Matteüs 6:1-18

Jezus spreekt over de motivatiekant van het geloof. Geven, bidden en vasten moet in het verborgene gebeuren. Dan zal God je belonen. Wat bedoelt Jezus? Deze preek is een afsluiting van drie preken over de Bergrede (zie vorige weken onder preken). Voorbeeldliturgie zie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Rond Prinsjesdag verschijnen er altijd cijfers. Hoe staan we ervoor? Wij beginnen altijd met geld. Hoe draait de economie en wat betekent dat voor mijn portemonnee? Dit jaar werd er gelukkig ook bijgezegd dat een mensenleven om meer dan geld gaat. Er is zoiets als de kwaliteit van je leven. Denk aan vriendschappen, passend werk, zingeving – noem maar op.

Kwaliteit.
Jezus spreekt in de Bergrede ook over de kwaliteit Continue reading

The Matrix en het christendom. Korte brief aan Trouw

Net als Jos de Mul ben ik gefascineerd door The Matrix (Trouw, Letter & Geest, 21 september). Als gelovig christen plaats ik een kanttekening bij De Muls interessante beschouwing. Volgens De Mul baseert de schijnwereld van The Matrix zich onder andere op het christendom; Jezus zegt dat zijn koninkrijk niet van hier is. Hier ziet De Mul iets over Continue reading

Jullie zijn het zout en het licht van de wereld. Preek Matteüs 5:13-16

Jezus zegt: ‘jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld’ (Matteüs 5:13-16). Wat bedoelt Jezus en wat betekent dat? Deze preek is een vervolg op die van twee weken geleden. Toen luisterden we naar Jezus’ woorden ‘gelukkig wie treuren want zij zullen getroost worden’ (Matteüs 5:4). In deze dienst wordt de heilige doop bediend. We staan ook stil bij het gezinsdrama dat afgelopen week in Dordrecht plaatsvond. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Jezus maakt alles nieuw.
Wat legt Jezus de lat hoog! Het zou je maar gezegd worden: jij bent het licht van de wereld. Jij voorkomt dat alles bederft (zout). Zie je Petrus al naar Johannes kijken: bedoelt ‘ie ons?

Wat denk jij als je hoort dat Jezus dit zegt? Zijn wij een lichtend voorbeeld voor de samenleving die God niet kent? Of moeten we dit stukje met een korreltje Continue reading