Luthers uitleg van de eerste boetepsalm. Toespraak ihkv bijeenkomst Reformatiedag 31 oktober 2003 te Ulrum

Hieronder een publicatie uit de tijd dat ik in Groningen predikant was (2002-2007). Het artikel kwam uit in de Kerkbode van het Noorden en is gebaseerd op een toespraak gehouden op 31 oktober 2003 in ‘de kerk van Hendrik de Cock’ (afscheiding 1834).

Luthers uitleg van de eerste boetepsalm

Zondag 31 oktober a.s. is het Hervormingsdag. We denken met name terug aan Maarten Luther die op die dag de Reformatie inzette. Natuurlijk kijk je op zo’n dag niet alleen terug. Je gaat na: wat heeft hem zover gebracht? Wie of wat dreef hem? Wat zegt ons dat? In dat kader staat dit artikel. Ik geef Luthers uitleg van de eerste boetepsalm door. Zo komen we dichterbij de man zelf dan dat we over hem lezen of horen. Aan het eind volgt een overzicht.

Op 31 oktober 1517 publiceert Luther zijn 95 stellingen. De eerste daarvan luidt: wanneer onze Here en Meester Jezus Christus zegt: doet boete…, dan bedoelt Hij dat Continue reading