Gods weg in Jezus. Alleen zo!?

Samenvatting themadienst over de eerste twee geboden. Wie is God? Hoezo ‘alleen Jezus’. Heidelbergse Catechismus 34, 35 (en 11) en delen uit Johannes 6 en 8.


Jezus zegt dat hij de weg naar God is en dat wie hem ziet God ziet. Er is verlegenheid onder christenen om dit vandaag te zeggen en te beleven. Gezien de cultuur waarin we leven (zie vorige themadienst) is dat niet vreemd. Maar doe niet alsof onze cultuur het ons/anderen zo moeilijk maakt. Heel de Bijbel draait om het vertrouwen dat alleen Continue reading

De (af)goden van onze tijd

Serie van twee themadienst naar aanleiding van Zondag 34 en 35: alleen de HEER en alleen op zijn manier. Lezen Johannes 14:1-9 en 16:7-11 en HC 34 en 35 (gedeeltelijk).

1             Het gaat vandaag steeds over onze drijfveren en identiteit.
Wie naar de Westerse samenleving kijkt, krijgt de indruk dat gelovigen een telkens kleinere minderheid vormen. Toch is het allemaal niet zo zwart-wit. Het tijdschrift De Groene Amsterdammer had bijvoorbeeld recent een serie artikelen over de plek van de opkomende religie in de westerse samenleving. Diverse films bij het filmfestival in Venetië gaan over God.

Interessanter is het om er zo naar te kijken: het gaat in onze samenleving steeds over wat onze diep raakt. Neem de burkini-discussie in Frankrijk. Het verzet tegen dat kledingstuk is zo fel dat Continue reading

Kerkzijn in een ik-gerichte tijd

Dominee Ferdinand Bijzet maakt gehakt van de keuze van jongeren die geen belijdenis doen in de kerk, maar in een tuin (ND 30 augustus). Op Twitter vond iemand het bespottelijk dat de kerkenraad als een knipmes buigt voor zo’n verzoek. Op dit soort reacties kon je wachten. Toch zitten die er flink naast. Want de dilemma’s die de vrijgemaakte kerk van Zwolle-West ervaart (ND 27 augustus), gaan niet alleen over belijdenis doen Continue reading

Eigen geloofspapieren

Anna Krijger zou willen dat de linksmens zijn dédain ten opzichte van gelovigen liet varen (NRC 2/8). Op social media bleek dat haar column onder gelovigen een snaar had geraakt. De klacht staat dan ook niet op zichzelf. Vrij snel na de start van Rutte-II ontstond bijvoorbeeld de politieke discussie of het afschaffen van de Zondagswet en de weigerambtenaar ‘christenpesten’ kon worden Continue reading