De omgekeerde wereld van Jezus

Preek over Lucas 9:23. Jezus volgen, jezelf aan hem verliezen. Jezus gebruikt een radicaal beeld: je kruis op je nemen. Dat betekent een pijnlijke dood sterven. Ik pas de betekenis daarvan toe op twee situaties: omgaan met sterven en meedoen met het debat over religie en geweld. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1         Verkiezingscommercial van Jezus.
Je hebt vast wel gehoord dat onze ‘eigenste’ Michael van Praag zich heeft gekandideerd om voorzitter te worden van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Nu heeft Van Praag wel een probleem/uitdaging: hoe krijg je zoveel stemmen dat je ook echt voorzitter wόrdt? De huidige voorzitter, Blatter, is, ondanks allerlei beschuldigingen van corruptie inzake FIFA, toch aanzienlijk populair. Je zult dus met iets moeten komen. En dat mag niet te negatief zijn over andere kandidaten. Alleen met een eigen, pόsitieve uitstraling maak je kans. Van de week hoorde ik op de radio hoe een reclamebureau een aantrekkelijk spotje had gemaakt. Scherp, komisch en aantrekkelijk: Van Praag is onze man.

Het Bijbelgedeelte dat we net hebben gelezen heeft wel wat weg van een belangrijk verkiezingsmoment. Jezus is dé kandidaat die God naar voren Continue reading

God en geweld

Sebastien Valkenberg stelt de verhouding tussen religie en geweld aan de orde (NRC 13 januari 2015). De realiteit van geweld zet een alleen maar op compassie gerichte voorstelling van religie van iemand als Karen Armstrong onder zware druk.

Nu is de verhouding tussen religie en geweld is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw veel bestudeerd. Echt existentieel is dit onderwerp geworden door zich herhalende aanslagen en terreur in Gods naam. Parijs sluit voorlopig deze gruwelijke lijst. Al richt Valkenberg zich in zijn betoog vooral op de islam; ik denk dat hij er gelijk in heeft dat ook christenen zich beter Continue reading

Dank God voor iedere moslim

Na de afgrijselijke aanslagen in Parijs laait het islamdebat weer op. De aanslagplegers schreeuwden immers dat de profeet Mohammed door hen is gewroken. Maar het islamdebat heeft iets vermoeiends. Steeds worden dezelfde, voorspelbare posities ingenomen. En toch zijn de aanslagen zo heftig dat we niet zomaar Continue reading

Seksualiteit als kado van God. Preek Hooglied 5 en Kolossenzen 3

Deze preek gaat over seksualiteit als kado van God; seksualiteit en de Bijbel, en de praktijk/ervaring van soloseks en vrijen. De preek staat in het kader van ons jaarthema ‘relaties’. De vorige keer ging het over seks en een relatie van trouw. Een enkele keer verwijs ik in deze preek kort naar die preek. Hier vind je de vorige preek. Andere preken in het kader van de jaarserie en een voorbeeldliturgie vind je hieronder.

Lezen: Hooglied 5:1-8 en Kolossenzen 3:1-10.

———————

Gemeente van de uit het graf verrezen Heer

1 Blootblad én goednieuwskrant.
Wat heb jij net gehoord toen we Hooglied 5 lazen?

‘Ik ben al in je tuin mijn meisje… laten we genieten van de liefde’ (jongen/man, vers 1). ‘Mijn liefste klopt op de deur… mijn haren zijn vochtig van de nacht’ (meisje/vrouw, vers 2). Wat hoor je?

‘Ik heb mijn hemd al uit… mijn liefste steek zijn hand door de Continue reading

Christendom niet vredelievender dan islam

Onderstaande brief schreef ik omdat het islamdebat weer oplaaide naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Het gaat dan, uiteraard, ook over religie en geweld. Voor een opinieartikel bleek uiteindelijk geen ruimte. Dat artikel staat elders op deze blog. Dit is de brief:

Christendom niet vredelievender dan islam
Valkenberg stelt de verhouding tussen religie en geweld op scherp (NRC, 13 januari 2015). Terecht noemt Valkenberg hierbij ook het christendom. Christenen moeten zich beter op dit onderwerp bezinnen. De tegenstelling die sommige christenen maken tussen de geweldloze Jezus en de gewelddadige Mohammed is te simpel. Valkenberg heeft er namelijk gelijk in dat ook de Bijbel Continue reading

Why does God let islam rise in North-West Europe?

The attack on satirical magazine Charlie Hebdo sets western society ablaze again. People all over on the streets, to protest and to defend freedom of opinion, one of the greatest rights in our society. It’s good that happens, and let us pray for the friends and family of the people killed, and for peace and justice in our society.

For a christian there is more than the discussion about right of freedom and democracy. It is important that christians won’t be framed in that debate. What I mean is the question of what and how we see some of God in this. Some christians see in the attack the difference between islam and christianity. They point out the big difference between Jesus and Mohammed. Jesus let himself be humiliated Continue reading

Waarom laat God de islam hier opkomen?

De aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo zet de westerse samenleving opnieuw in vuur en vlam. Mensen gaan overal de straat op om te protesteren en op te komen voor een van de grootste rechten van onze samenleving; de vrijheid van meningsuiting. Het is goed dat dat gebeurt. En laten we bidden voor de nabestaanden, voor vrede en recht in de maatschappij.

Voor een christen is er meer dan de discussie over vrijheidsrechten en democratie. Het is van belang dat christenen zich niet laten framen in dat debat. Ik bedoel dan de vraag of en wat we hierin van God zien. Sommige christenen zien in de aanslag het verschil tussen de islam en het christendom. Zij wijzen op het grote verschil tussen Jezus en Mohammed. Jezus liet zich Continue reading

Gebed dat moskeeën niet in brand worden gestoken

Gisteren hebben we in de kerk gebeden dat vrede het in onze maatschappij wint en dat moskeeën niet worden geterroriseerd. Aanleiding voor dit gebed was het nieuws op zaterdagavond jl. dat moskeeën extra maatregelen nemen om zich te beschermen tegen mogelijke aanslagen.

We bidden dit gebed omdat Continue reading