Advent: Jezus komt eraan. Preek Johannes 1:1-3

Gemeente van het mensgeworden Woord

1 Mens geworden.
In het begin was het Woord. Het woord was God. Alles is erdoor ontstaan. En het Woord is mens geworden. Zo opent Johannes zijn evangelie.

Wij luisteren naar Johannes tijdens Advent. Advent is niet de tijd waarin christenen terugkijken (kerst, kind in voerbak). We kijken vooruit; Jezus komt. Jezus komt in majesteit; om te oordelen de levenden en de doden. Hij komt een wereld van vrede en recht brengen. Jezus is de koning waar Continue reading

God creëert ruimte

Een reactie van Matthijs Haak op ‘Kerstdruk’ van Han van der Horst
——————————

‘Kerstmis geeft je de kans de ijdelheid en het eigen gelijk even terzijde te schuiven om de hoop een kans te geven’. Met deze prachtzin besluit Han van der Horst zijn eerlijke, kritische en uitdagende beschouwing over Kerst.

De titel ‘kerstdruk’ maakte in ieder geval gelijk wat bij me los, zij het anders dan de manier waarop Van der Horst erover spreekt. Mijn eerste Kerst als predikant zal ik niet snel Continue reading

Kerstdruk. Kerstbeleving van Han van der Horst

We leven in de tijd van advent. Nog even en het is Kerst: voor de één een prachtig feest, een ander heeft er weinig mee of voelt zelfs wat aversie. Dat laatste kun je tegenkomen bij mensen in je omgeving die niet (meer) geloven. Hoe beleven zij Kerst, wat betekent Kerst voor hen? In deze bijdrage komen achtereenvolgens twee mensen aan het woord: iemand die het geloof is kwijtgeraakt en een vrijgemaakte dominee.

Han van der Horst, historicus en babyboomer, groeide op met het christelijk geloof maar raakte die overtuiging al vroeg kwijt. Over zijn levensbeschouwelijke roots kan dus geen enkel misverstand bestaan. Hij is auteur van onder andere De mooiste Jaren van Nederland 1950-2000  en Nederland, de vaderlandse Geschiedenis van de Prehistorie tot nu.

Van der Horst vertelt in zijn bijdrage dat het feit dat hij zijn christelijke levensovertuiging kwijtgeraakt is niet betekent dat Kerst hem koud laat. Met behulp van een bekend kerstgedicht legt hij uit waarom onze cultuur volgens hem ver afstaat van het evangelie van de geboorte van Jezus, veel verder dan de cultuur van Continue reading

Relaties in een ik-tijdperk. Pleidooi voor een holistische bezinning

Laatst vertelde ik op mijn favoriete markt aan de groenteman dat het in de kerkdienst over relaties zou gaan. Hij reageerde onmiddellijk: ‘o, dán kom ik niet’. De grappig bedoelde reactie is typerend voor dit onderwerp. Relatie is echt een ding in onze ik-gerichte tijd. Bijna iedereen is op zoek naar een relatie. Tegelijk is de verwachting dat relaties alleen maar onbestendiger zullen worden dan ze nu al zijn.

Christelijke bezinning
Wat betekent deze setting voor christelijke bezinning op relaties? Afgeven op een ik-gerichte tijdgeest is weinig christelijk. Belangrijker nog is het om te beseffen dat christenen volop Continue reading

Relatievorming anno nu. Pleidooi voor een christelijke, holistische benadering

Achtergrondartikel bij het kortere ‘relatievorming anno nu‘.

Relatie is echt een ding in onze ik-gerichte tijd. Een aardig voorbeeld is de grappige reactie van m’n groenteman toen ik zei dat het zondag in de kerk over relaties zou gaan: ‘o, dán kom ik niet!’ Onderzoek wijst uit dat bijna iedereen op zoek is naar een relatie. Dat is de ene kant. De andere kant is er ook; de verwachting is dat relaties in de toekomst onbestendiger worden dan ze nu al zijn. Wat betekent deze setting voor de christelijke bezinning op relaties?

Dit artikel gaat erover dat christelijke bezinning hard nodig is als het gaat om (het aangaan van) relaties. Deze bezinning heeft van meet af aan de juiste diepte nodig. Wat komt er bijvoorbeeld op ons af in het toenemende verschijnsel ‘contractloos samenwonen’? Welk levensgevoel blijkt daaruit? Verder is het wezenlijk dat deze bezinning breed wordt gevoerd; in ieder geval breder dan het ‘vertrouwde’ patroon, het huwelijk tussen man en vrouw. Hoe gaat de kerk om met het feit dat het aantal singles groeit en hoe verloopt de discussie over homoseksuele Continue reading

Vertrouwend bidden als gemeente. Gemeentegebed in de kerk van Delfshaven

Bidden kan soms best moeilijk zijn. Je bidt gauw steeds (voor) dezelfde dingen of zonder er goed bij stil te staan. Jezus heeft iets bijzonders gezegd over bidden. ‘Trek je in je huis terug, sluit de deur en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen’ (Mat.6:6). Uit Jezus’ woorden spreekt vertrouwen. God is ‘in het verborgene’. Dat wil zeggen: Hij weet echt wel Continue reading

Hoe gaan christenen een relatie aan? Preek Genesis 2 en Efeze 5

Deze preek staat in het kader van het jaarthema relaties. Het gaat in deze preek over het trouwklimaat in onze samenleving en wat dat voor christenen betekent. En over het aangaan van een relatie met iemand die niet gelooft. Andere preken en een voorbeeldliturgie vind je onderaan de preektekst.

Gemeente van de gekruisigde Jezus van Nazaret

1         Gods doel met trouw-relatie.
Vorige keer hebben we gezien dat God de mens heeft gemaakt als relationeel wezen. Ten diepste gaat dat om de relatie tussen God en mens. Net zo goed krijgt dat gestalte in allerlei relaties tussen mensen onderling. Zeker in Genesis ligt dat dicht tegen elkaar aan. God maakt mensen naar zijn beeld; man en vrouw (Genesis 1:26). Het is in een adem door.

Vandaag een vervolg: over het aangaan van een liefdesrelatie. Hoe groei je naar elkaar toe? Je raakt vertrouwd met elkaar en wilt verder. Je wilt trouwen. Maar weet je het zeker? Om je heen, vorige week vertelde een stel dat op de huwelijksgroep, wordt er zo gereageerd: ‘ga je trόuwen!? Bye, bye, vrijheid!’ En toen ik gisteren op de markt aan m’n groenteman vertelde dat het over relaties ging, zei Continue reading

Dankbaar leven begint bij God. Preek 1 Samuel 24, dankdag 2014

Gemeente van de gekruisigde Heer Jezus

We krijgen en nemen de tijd  voor speciaal moment van dank. Mooi en goed om dat te doen. Stilstaan. Kijk eens om je heen. Kijk eens terug: een week, maand, seizoen. Wat krijg je veel. Geweldig. Opleiding; school, uni, werk, geld, mogelijkheden, genieten van kunst en cultuur, gezondheid, vriendschap(pen). Noem maar op.

Soms zie je ineens hoeveel je eigenlijk hebt om te danken. Van de week kreeg ik een mail – zul je ongetwijfeld ook hebben gehad – met verzoek om gift voor Continue reading