In vuur en vlam voor de A/ander. Dankdag met Ezechiël 10

Preek bij dankdag 2018. De tekst Ezechiël 10 lijkt zich niet te lenen voor een dankdag-bijeenkomst. Het gaat immers over het goddelijke oordeelvuur (Brimstone). Toch luisteren we verder naar Ezechiël. Laten we zien wat het oplevert. Het betreft een gezamenlijke dienst van de CGK (Zuidhoven) en GKv (Kandelaarkerk). Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1 We zijn mensen. Afhankelijke mensen.
Vanavond danken we voor gewas en arbeid. Vaak zegt men dat samenkomsten als dank- en biddag achterhaald zijn. We zijn vandaag immers zelfredzaam.[i] Juist in 2018 hebben we dat anders ervaren. Extreme droogte maakten we mee. Wij, Nederlanders, hebben gebeden om regen! We blijven afhankelijk. Van regen. Van zegen. Van eten en drinken. Van vriendschap en een gemeente. Het slotlied in deze dienst verwijst daarnaar:

Gij komt het dorre land Continue reading

Verliefd. Maar als hij/zij niet gelooft? Preek bij een jeugddienst

Deze dienst is voorbereid met een groep jongeren uit de gemeente. De jongeren participeren ook volop in en rondom de dienst, zie de Voorbeeldliturgie onderaan.

Het onderwerp is door de jongeren uitgekozen. Een van hen leidt het onderwerp ook in.

Gemeente van de Heer

1         Wat krijg/kreeg je mee?
Je wordt verliefd. Maar die ander gelooft niet. En nu? Toen we deze kerkdienst gingen voorbereiden met de catechisatiegroep zei een van de jeugdleiders: als je vroeger thuis kwam met iemand van de Continue reading