Hoe God bij mensen woont. Eeuwigheidszondag met Ezechiël 11

Preek over Ezechiël 11, gehouden op Eeuwigheidszondag 2018. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Vandaag is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zingen daarom aan het eind van de dienst LB 769 Eens als de bazuinen klinken. Jezus komt eraan om te oordelen. Zijn eindeloze, goede en rechtvaardige rijk breekt dan volledig aan. Wat zal dat een feest zijn. De wereld snakt ernaar.

Past Ezechiël 11 bij Eeuwigheidszondag? De verbinding lijkt hierin te zitten: God Continue reading

Homoseksualiteit en kerk. De impasse voorbij. Gedachten/boekje bij een studiedag

Deze blog gaat over homoseksualiteit en kerk. Homoseksualiteit staat op de agenda van iedere kerk. De PKN vergaderde er opnieuw over op 15 november jl. Een spanninggevend gesprek. De Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen (CGK, GKv en NGK) belegden op 16 november een studiedag in Nijkerk. De Remonstranten wijzen erop dat zij het homohuwelijk erkenden voordat de overheid dat deed. Wat is er aan de hand? Wijst de Heer een weg? En welke dan? In deze blog analyseer ik aan de hand van de studiedag in Nijkerk. En ik analyseer onderliggende ontwikkelingen. De vraag is steeds: hoe is de kerk van Jezus vandaag kerk?

Op vrijdag 16 november bezocht ik de studiedag homoseksualiteit en kerk te Nijkerk (#SHK). Meer dan 500 mensen bleken zich daarvoor te hebben aangemeld. Zo geef je invulling aan de twee geboden: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf (Marcus 12:29-31). Hoe luisteren we naar de stem van de Heer en hoe doen we recht aan homoseksuele broers en zussen in de Heer?

Studiedag
Ik had aarzelingen om naar de studiedag te gaan. Werkt het om met zo’n mensenmassa samen te zijn rondom zo’n onderwerp? Wat voegt het toe om een bont scala aan bekende denklijnen, opinies, debat, levenservaring en getuigenissen (opnieuw) mee te maken? Ik ben toch gegaan. Van harte. We hebben elkaar immers Continue reading

Kerkasiel, estafettedienst en de kerk anno 2018

In het aanbieden van kerkasiel besluit de kerk zich te laten leiden door barmhartigheid en recht. Kerkasiel heeft tegelijk een andere functie: het klaagt de overheid aan vanwege een tekort aan die eigenschappen.[i] Een dergelijke aanklacht uiten hoort bij kerk-zijn. Bijbelteksten over het ontzag voor de overheid (o.a. Romeinen 13) doen daar niet Continue reading

In vuur en vlam voor de A/ander. Dankdag met Ezechiël 10

Preek bij dankdag 2018. De tekst Ezechiël 10 lijkt zich niet te lenen voor een dankdag-bijeenkomst. Het gaat immers over het goddelijke oordeelvuur (Brimstone); de dag van de HEER (Ezechiël 7). Toch luisteren we verder naar Ezechiël. Laten we zien wat het oplevert. Het betreft een gezamenlijke dienst van de CGK (Zuidhoven) en GKv (Kandelaarkerk). Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1 We zijn mensen. Afhankelijke mensen.
Vanavond danken we voor gewas en arbeid. Vaak zegt men dat samenkomsten als dank- en biddag achterhaald zijn. We zijn vandaag immers zelfredzaam.[i] Juist in 2018 hebben we dat anders ervaren. Extreme droogte maakten we mee. Wij, Nederlanders, hebben gebeden om regen! We blijven afhankelijk. Van regen. Van zegen. Van eten en drinken. Van vriendschap en een gemeente. Het slotlied in deze dienst verwijst daarnaar:

Gij komt het dorre land

Continue reading

Verliefd. Maar als hij/zij niet gelooft? Preek bij een jeugddienst

Deze dienst is voorbereid met een groep jongeren uit de gemeente. De jongeren participeren ook volop in en rondom de dienst, zie de Voorbeeldliturgie onderaan.

Het onderwerp is door de jongeren uitgekozen. Een van hen leidt het onderwerp ook in.

Gemeente van de Heer

1 Wat krijg/kreeg je mee?
Je wordt verliefd. Maar die ander gelooft niet. En nu? Toen we deze kerkdienst gingen voorbereiden met de catechisatiegroep zei een van de jeugdleiders: als je vroeger thuis kwam met iemand van de

Continue reading