Studie vrouw en ambt in het licht van kerkelijke eenheid

In het ND van dinsdag 23 april was te lezen dat de uitkomst inzake ambt en vrouw anders komt te liggen als je daar vanuit een nieuwe invalshoek naar kijkt. Meewarige blikken kreeg het kerkgenootschap van de GKv al eerder omdat zij maar weer eens een studie liet verrichten naar ambt en vrouw: welk nieuw licht zal dát op de zaak werpen?

Continue reading

Bloedbestuur en rechtsverkrachting. Onrecht Nederlandse overheid inzake Dolmatov

Onderstaande brief schreven collega Wim van der Schee (A’dam) en ik op vrijdag 19 april jl. inzake de discussie die losbarstte na de dood van Dolmatov.

Bloedbestuur en rechtsverkrachting
In de krant van zaterdag jl. vroeg Folkert Jensma aandacht voor de rechten van ‘fundamenteel rechteloos geworden’ onuitzetbare vluchtelingen. Deze week werd duidelijk dat de situatie van uitzetbare vluchtelingen Continue reading

Vertrouwen in de Nederlandse economie.

Arnoud Boot steekt de Nederlandse economie een hart onder riem door te stellen dat er genoeg reden is voor gezond zelfvertrouwen (NRC, 10 april). Dat is mooi. Het is echter de vraag of zijn oplossingsrichting om pensioenfondsen te laten investeren in Nederland (lees: de banken) de juiste is in de huidige problematiek. Continue reading

Tussen kunst en kitsch. Over de menswording van Gods Zoon en de kerk

Spreken en nadenken over de Heer Jezus Christus maakt je dankbaar en gelukkig. Hij is onze bevrijder. Door mens te worden heeft Hij heel ons leven aanvaard en verlost. We vieren dat met Kerst. Geweldig!

Spreken en nadenken over de kerk heeft vaak ook een heel andere toon. Negatieve ervaringen komen naar boven; er klinkt teleurstelling in door, of bezorgdheid omdat de kerk steeds kleiner wordt. Zij lijkt in onze tijd niets meer voor te stellen. Het gesprek gaat dus vaak zo: de Heer: ja! De kerk: tja….

In dit artikel wil ik stilstaan bij het verband tussen Kerst en kerk, en de vraag voorleggen: welk beeld heb je eigenlijk van de kerk?Afbeelding

Continue reading