Wie getuigt er in ‘de zaak’ van Jezus? Preek Johannes 5:30-49.

Als Jezus wordt bekritiseerd voert hij vier getuigen op. Hoe geloofwaardig zijn Jezus’ getuigen? Hoe staat ‘Jezus’ zaak’ er vandaag voor? Deze preek is een vervolg op die van vorige week (Eeuwigheidszondag). Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. De preek is te beluisteren op mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         De zaak tegen Jezus en Jezus’ getuigen.
Voor een rechtbank zijn getuigen belangrijk. Stel er gebeurt een ongeluk. Jij ziet het gebeuren. Dan kan het zijn dat je als getuige optreedt. Je vertelt eerlijk wat je hebt gezien. Voor de Joodse wet gold: op grond van twee of drie getuigen staat de zaak vast (cf. Matteüs 18:15-20[i]).

Blasfemisch.
In Johannes 5:30-47 is getuigen of getuigenis een belangrijk woord. Jezus’ gezag wordt betwist. Hoe komt hij erbij zichzelf Continue reading

Wat betekent de ophef over ‘anti-homoverklaringen’ op bijzonder onderwijs? Brief in NRC

De discussie over het ondertekenen van verklaringen van scholen met reformatorische opvattingen over homoseksualiteit maakt duidelijk dat de tijdgeest verandert (Homo-uitspraken ontploffen in het gezicht van minister Slob, NRC 11 november).

Ik ben blij met de uitkomst van dit debat.[i] Tegelijk vraag ik me af wat de consequenties Continue reading

Jezus roept tot leven. Eeuwigheidszondag. Preek Johannes 5:19-29

Op Eeuwigheidszondag noemen we de namen van de gemeenteleden die afgelopen jaar stierven. We ontsteken kaarsen (Johannes 8:12). We zijn verdrietig maar niet zonder hoop. Jezus zegt dat hij ieder uit het graf zal roepen. Wat bedoelt de Heer? Onderaan de preektekst staat de liturgie. De preek is te beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1.     Licht op Eeuwigheidszondag.
Wat een moment zal dat zijn. Als alle doden Jezus’ stem zullen horen en uit hun graven zullen komen (Johannes 5:28 en 29). De mensen die dit jaar gestorven en begraven zijn. …. (gestorven gemeenteleden). Degenen die al honderden of duizenden jaren in hun graf liggen. Degenen die vermist zijn en nooit zijn teruggevonden (Openbaring 20:11-13). U, jij en ik; als wij sterven voor Continue reading

‘Let een beetje op elkaar.’ Preek Matteüs 18:15-20 over onderling toezicht.

‘Let een beetje op elkaar’ zei minister-president Rutte, afgelopen maart. Jezus spreekt over onderling toezicht. Wat bedoelt de Heer? We zijn toch vrije mensen? Van oudsher heeft o.a. dit tekstgedeelte een belangrijke rol gespeeld bij het toepassen van kerkelijke censuur/tucht. Een onderwerp waarover vandaag verlegenheid is. Onderstaande preek is een vervolg op de preek van vorige week over Matteüs 18:6-14 (een preek waar ik regelmatig naar verwijs). Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. De preek is te beluisteren via mijn podcast.

1 Onderling toezicht.
‘Let een beetje op elkaar, ik reken op u.’ Met deze prachtzin sloot onze minister-president zijn eerste Coronatoespraak af (maart jl.). Omdat we een onzekere tijd ingingen, gaf de oproep om op elkaar te letten een gevoel van saamhorigheid. Je bent niet alleen iemand op jezelf. Je hoort in de samenleving ook bij elkaar. Tegelijk waren er mensen die beducht waren. Wordt ‘letten op elkaar’ niet heel snel ‘elkaar in de gaten Continue reading

Dank God onder alle omstandigheden. Preek 1 Tessalonicenzen 5:18. Dankdag 2020

Vandaag is het dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid, zoals het heet. Wat betekent deze dag? Door heel de liturgie heen klinken getuigenissen uit de gemeente. Je vindt die onderaan bij de (voorbeeld)liturgie en bij het 3de punt van de preek. 

Gemeente van de Heer

Vandaag is het dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid. Een collega van me plaatste vanmorgen deze tweet:

Het leuke aan veel kerkelijke tradities is dat ze al zo lang bestaan dat ze vanzelf weer actueel worden. Dankdag. Je zegeningen tellen in Corona-tijd is een verfrissende bezigheid.

Zo is het. 1 Tessalonicenzen 5 zet ons op dat spoor. Drie aandachtspunten bij deze tekst.

1         Eén evangelie.

We lazen allerlei korte aansporingen in 1 Tessalonicenzen 5: aanvaard degenen die leiding geven. Blijf gewoon leven en je werk doen (context: verwachting van spoedige terugkeer van Jezus). Leef in vrede. Zoek het goede. Vermijd het kwade. Enzovoort. Zo sluit Paulus deze brief af.

Bij het lezen van deze korte aansporingen dacht ik terug aan Continue reading

Valstrikken en hindernissen op weg naar Gods koninkrijk. Preek Matteüs 18:6-14.

Wee de wereld met haar valstrikken! – zegt Jezus. Scherpe waarschuwingen klinken in deze verzen; over het afhakken van je hand of de straf die je krijgt als je een geringe van de goede weg afbrengt. Tegelijk spreekt Jezus zeer geruststellende woorden. Hieronder de preek over dit scherpe stuk uit Matteüs 18. Helaas hebben veel vertalingen vers 11 er (ten onrechte) uitgelaten. Ik betrek die tekst er wel bij. De preek is ook te beluisteren via de podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Jezus grote liefde voor je.
Wie is de belangrijkste? Wie de meeste volgers heeft of de hoogste positie? Ja, zo denken wij. Jezus leert zijn discipelen iets heel anders: je moet veranderen en mij volgen. Alleen dan kun je het koninkrijk der hemelen binnengaan (Matteüs 18:1-5). Naar dat evangelie hebben we de vorige keer geluisterd.[i] Dat was bij de bevestiging van nieuwe diakenen en ouderlingen. Ambtsdragers dienen het belang van de nederige, gekruisigde koning en gemeenteleden ontvangen hen in Jezus’ naam. Zo zegent Christus zijn gemeente.

Scherpe waarschuwingen.
Vandaag gaan we verder. Was het vorige keer al radicaal (‘verander!’), de Heer blijft messcherp. We stuiten hier op een tekst die door de loop van de eeuwen mensen heeft laten Continue reading