Samen juichend voor God(s troon) staan. Preek Psalm 98

Een klein volk. Een cultuur die op mondiaal gebied niet veel voorstelt. En dan toch heel de wereld betrekken bij je diepste overtuiging. Heel de schepping zelf. Psalm 98 getuigte op een bijzondere manier. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1      Samen voor Gods troon staan.
Twee weken geleden stond Psalm 92 centraal.[i] Gods gedachten zijn eindeloos diep. Ver-diep je daarin en maakt de keuze om voor Hem te leven, zegt Psalm 92. Ouderen in onze gemeente hebben die keuze gemaakt en zijn daar een leven lang bij gebleven. Daarvan hebben zij op een indrukwekkende manier getuigd in Continue reading

Bloeiende ouderen. Preek 2 jaarthema ‘Eenheid en diversiteit’. Ouderendienst. Preek Psalm 92

Ons jaarthema is: Eenheid en diversiteit. Vandaag een ouderendienst over dat thema. Psalm 92 spreekt over bloeiende ouderen. Gelukkig heeft onze gemeente die genoeg. De eredienst is (mede) voorbereid tijdens een seniorenochtend. Twee oudere gemeenteleden geven een getuigenis. De liturgie is samengesteld op basis van de inbreng van ouderen. Na afloop is er een speeddate ouderen – jongeren.

Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. De preek is te beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         Blijvend sterk en fris.
Psalm 92 zegt dit over gelovige ouderen:

Ze blijven alle dagen
hoe oud ook, sterk en fris.
God die rechtvaardig is,
laat hen veel vruchten dragen.
(De Nieuwe Psalmberijming, vers 6a).

Je vraagt je af: waren ouderen toen zó fit? Zou men in de tijd van de Psalmen geen ouderdomskwalen Continue reading

Het goede leven – en wat dat uitwerkt. Preek Psalm 133 (en Handelingen 2)

Psalm 133 bezingt de eenheid die God aan gelovigen geeft. Die eenheid mist z’n uitwerking niet. Wat betekent dit lied in een voor ons onzekere tijd? Welke uitstraling hebben gelovigen?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Feest van eenheid in Jezus.
Vorige week vierden we het heilig avondmaal. Je zit aan een tafel. Je eet hetzelfde brood. En drinkt uit dezelfde beker. We vieren de eenheid met gastheer Jezus. En in hem vier je de eenheid met elkaar. Aan die tafel zongen we Psalm 133. Dat lied begrijp je meteen als je avondmaal viert. De eenheid in Jezus ontvangen we straks opnieuw bij Continue reading

Heer, help nu! S.O.S. uit de Psalmen. Preek Psalm 40

Bestaat er een god die naar je luistert? Grijpt God in? Deze vraag kan gelovigen en niet-gelovigen bezighouden. Psalm 40 geeft een bijzonder getuigenis.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De overdenking ‘Ik red het niet meer’ op 1 oktober jl. tijdens de Open Huisdienst in de Augustijnenkerk ging ook over Psalm 40.

1         Een God die je (ver)hoort?
Helpt bidden? Luistert God naar je? Bestaat er een God die ingrijpt?

Toen ik twee jaar geleden aan jullie vroeg naar preek-onderwerpen, vroeg een gemeentelid me stil te staan bij het gebed. (Hoe ver)hoort God? Een belangrijk onderwerp. Gelovigen kunnen ermee worstelen: waarom gebeurt …. in mijn leven? Als God zo machtig is waarom maakt Continue reading