Wereldbevrijdingsdag vieren

Preek over Goede Vrijdag naar aanleiding van het evangelie van Lucas. Gehouden in de Kandelaarkerk, Goede Vrijdag 2016. In verband met de aanslagen in Brussel zingen we in deze dienst het lied Vrijheid van het Woord. Voorbeeldliturgie onderaan.

Gemeente van Jezus Christus, de Gekruisigde

1       Onnavolgbaar.
In het evangelie van Lucas stelt de Heer steeds de vraag: wil je mijn leerling worden (14:25)? Wil je mijn volgeling zijn? In omgaan met je medemens, je geld (hoofdstuk 16) en gaven, luisteren naar Gods Woord? Wil je volgen?

Vandaag is het Goede Vrijdag.
Het evangelie van navolging komt tot de kern.

Jezus blijkt Continue reading

Wat volgt op het afschaffen van religie?

Frank Bosman protesteert tegen de D66 en de VVD die ‘in rap tempo op de laatste resten van Nederland als christelijke natie jagen’ (NRC, 17 maart). Terecht is opmerking van Bosman over het fanatisme van sommige liberalen op dit punt; het is een spiegelbeeld van hun verwijt aan het adres van de (christelijke) religie in Nederland. Als gelovige kun je dan met Bosman protest aantekenen. Maar even belangrijk is het om in de spiegel Continue reading

God heeft zijn eigen zoon niet gespaard

Hieronder de tekst van de preek over Genesis 22, gehouden op zondag 20 maart 2016 in de Kandelaarkerk ter inleiding op de stille week. Deze tekst leent zich ook uitstekend voor het gesprek met onze moslimstadsgenoten omdat Ibrahim voor moslims laat zien wat het betekent om te geloven. Dat gesprek komt in deze preek niet (direct) aan de orde. Onderaan deze preek staat een verwijzing naar artikel waar dit gesprek wordt gevoerd. 

1         Absurd.
Begrijp je wat we net hebben gelezen?

Neem eens iemand in gedachten van wie je veel houdt. Echt heel veel; het meest van iedereen. Heb je hem/haar? Stel je voor dat je nu een stem hoort: breng …. (degene die je in gedachten hebt) om!

Wat zou je doen!?

Dat is de proef waar Abraham Continue reading

Geluk en dank

Overdenking over Psalm 146:5 en 6. Gehouden in de Kandelaarkerk op vrijdag 4 maart, voorafgaand aan de begrafenis van een van onze gemeenteleden; Koos Kamsteeg.

Geluk.
Dank.

Dat zijn de eerste woorden die jullie ons vertellen bij het overlijden van je man, je vader en opa. Opvallende woorden.

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft. Zo begint de rouwkaart.
Dankdienst voor het leven van Koos Kamsteeg. Zo lezen we vanmiddag bovenaan de liturgie.

Geluk en dank.

Zijn dat woorden die passen nu er een einde is gekomen aan het leven van iemand aan wie zovelen Continue reading