Evangelieverkondiging in Corona-tijd. Hoe maak je vandaag een preek? Een verkenning

Hoe te preken in crisis-tijd? Een korte verkenning over woordverkondiging en context. 

Corona is onder ons en dat betekent crisis. Crisis die een gezicht krijgt in talloze getuigenissen van mensen. Een stem krijgt als je met elkaar telefoneert. De gevolgen dringen tot je door als je in Teams eerst een rondje wel-en-wee doet. Al vrij snel begon er onder gelovigen een discussie over de geestelijke duiding van deze crisis-tijd.[i] Maar verwar je niet je eigen zekerheid – verwoord in een visie of wereldbeeld – met wat je ‘duiding’ noemt? Als helpend en mooi ervaar ik die bijdragen die op Jezus wijzen.[ii] In crisistijd nam Jezus de Psalmen op de lippen (Getsemane[iii], Matteüs 27:46, Psalm 22).[iv]

Deze Heer laat ons als in een röntgenfoto zien dat Continue reading

De Heer is erbij. Hoe Jezus ons hoop geeft. Preek Matteüs 17:1-8

Jezus uitstraling verandert; hij straalt als de zon. Wat betekent de wonderlijke gebeurtenis uit Matteüs 17? Preek in de serie van preken over Matteüs.

De preek is ook te beluisteren als podcast op Spotify of Anchor.

Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer, gasten

1         Een indrukwekkende gebeurtenis.
Soms maak je iets mee dat veel indruk op je maakt. Een prachtig feest bijvoorbeeld, een mooie benoeming/baan, een eerste kus of iets anders. Dat moment zelf is zo bijzonder, zo intens; daar ga je helemaal in op. Pas later dringt het beter tot je door wat er nou precies gebeurd is.

Matteüs 17:1-8[i] is zo’n bijzondere ervaring. Jezus verandert totaal. Zijn gezicht straalt als de Continue reading

Is Jezus een influencer? Preek Matteüs 16:13-28

Preek in de serie over Matteüs. Vandaag Matteüs 16:13-28 over de belijdenis van Petrus en Jezus’ wonderlijke weg tot redding. Niet onbelangrijke bijzonderheden uit de tekst komen in de preektekst niet uitvoering aan bod. In de verwijzingen onderaan de preektekst kun je daarvoor terecht. Denk aan de vraag naar de betekenis van Jezus’ woorden ten aanzien van Petrus (Rome – Reformatie, noot viii), of Petrus de hemelsleutel heeft (en welke sleutel dat is, voetnoot xx), wat vers 24 betekent (voetnoot xv) en naar de strekking van vers 28 (voetnoot xxii). Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De preek is te luisteren als podcast op Spotify of Anchor. Via het YouTube kanaal van onze kerk (Kandelaarkerk Dordrecht) kun je ook meekijken naar de livestream.

Gemeente van de Heer

Vorige week werd ons geduld op de proef gesteld. De buitenlandse vrouw had beleden wie Jezus is en vond genezing.[i] Maar Gods eigen volk en Jezus’ leerlingen vervielen, helaas, in herhaling. Ze zagen zeer grote wonderen maar het kwartje viel niet. Maar toch. Er begint een lampje te branden. Dat lampje wordt in Matteüs 16:13 en verdere een stralend licht. En niet alleen een stralend maar gelijk ook een heel wonderlijk Continue reading

Hoe Israëls God geprezen wordt. Preek Matteus 15:29-16:12

L’histoire se répète (de geschiedenis herhaalt zich). Die indruk krijg je als je Matteüs 15:29 en verdere leest. Jezus komt weer uit bij de berg (zoals bij de Bergrede, Matteüs 5) om mensen te genezen (zoals in Matteüs 8). Toch gebeurt er iets spectaculairs. Maar dan moet je wel goed opletten. Zie de preektekst hieronder. Voorbeeldliturgie staat helemaal onderaan deze blog. We zingen onder andere het schitterende lied Psalm 91 over vertrouwen bij ziekte en gevaar (zie toelichting liturgie).

We zijn met een kleine groepje gemeenteleden aanwezig in de kerk, vanwege Corona. Zie onze site http://www.kerkindordt.nl voor maatregelen (volg de updates). Thuis meeluisteren kan via de site van de kerk, via http://www.kerkomroep.nl (Dordrecht, Kandelaarkerk).

Nieuw is dat de preek te beluisteren is via Preacher Podcast Dordtsedominee.

Geduld
Geduld is een schone zaak. Een prachtig spreekwoord. Totdat… je zélf Continue reading

Hoe een buitenstaander je leert bidden. Preek Matteus 15:21-28, biddag CGK en GKv

De Zuidhovenkerk (CGK) en Kanderlaarkerk (GKv) komen samen op biddag. Heel fijn. In de dienst staat het gebed centraal. Er is een gemeente- of Bijbelgebed, gemaakt en uitgesproken door een zus van de gemeente. Zij heeft dit vaker gedaan (in bid- of dankdienst). Het is opnieuw een indrukwekkend gebed geworden. De tekst van dat gebed staat onder de preektekst. En na de korte preek over de Kanaänitische vrouw (‘honden krijgen geen eten dat voor kinderen is!’) bidden we verder. Voorbeeldliturgie staat helemaal onderaan deze blog.

Gemeente van de Heer

1         Antiracisme-reclame.
Catechisatiegroep 2/3 van onze gemeente behandelde laatst het onderwerp racisme. Wat goed dat jullie hiermee bezig zijn, jongeren! Racisme is een groot en triest makend probleem in onze maatschappij. Dat loopt van voetbalvelden tot aan stageplekken. Zomaar krijgen mensen te maken met scheldpartijen of discriminatie. Terwijl God toch van ons vraagt om goed voor elkaar te zijn en een ander lief te hebben als jezelf (Matteüs 22:37-40).[i] Doe je best om je in de maatschappij goed op te stellen, zoals God het wil.

Ik heb begrepen dat jullie Bijbelteksten moesten zoeken bij het onderwerp racisme. Een van de teksten was het stukje dat we net lazen; Matteüs 15:21-28.

  • Eerst negeert Jezus een buitenlandse vrouw (Matteüs 15:23).
  • Daarna durft Jezus haar zelfs te vergelijken met een hond (Matteüs 15:26).

Alsjeblieft. Is dat nou een goed voorbeeld? Ik ben benieuwd hoe jullie dit Continue reading

Helpt handen wassen tegen het gevaarlijkste virus dat bestaat? Preek Matteüs 15:1-20

Jezus’ discipelen krijgen het verwijt hun handen niet te wassen voor het eten. Wij denken vandaag misschien gelijk aan het advies om je handen te wassen in verband met Corona-virus. Maar waar gaat Matteüs 15 over en wat betekent dit stukje voor ons? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Leef met Jezus.
In mijn eerste gemeente op het onvolprezen Groninger Hogeland had ik eens een gesprek met een broeder. We hadden het over iets dat in de kerk was gebeurd. Iets nieuws. Ik zou niet meer weten wat. De broeder vond het maar niks. Na een heel gesprek zei hij waar het voor hem op Continue reading

Als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw naam. Preek Matteüs 14:1-33

Preek op de eerste zondag van de veertigdagentijd. De storm op het meer staat centraal. Wat doe je als je vaste grond onder je voeten verliest? We zingen o.a. Opwekking 789. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         En als de golven overslaan.
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw naam
(Opwekking 789)

Wat een mooi lied. Opwekking 789 doet denken aan Psalm 42 en 43. Al die liederen vertellen dat God je nooit los zal laten.[i] Misschien hebben de discipelen die Psalmen wel gezongen of daaraan gedacht toen Jezus bij hen aan boord stapte en de wind ging liggen (Matteus 14:32).

Levendig portret.
Matteus 14 is geen stoer verhaal. Het gaat niet over rotsvaste gelovigen die allerlei gevaren trotseren. Het is een realistisch portret. Discipelen die ploeteren op het meer. Tegenwind. Tegenslag. Je komt met al je inspanning niet vooruit. En toch volhouden want de Heer heeft immers gezegd te gaan (Matteüs 14:22). Het was een bevel. Dan ga je. Je ziet het voor je. Misschien hebben ze in de boot wel zitten mopperen. Op elkaar. ‘Roei toch wat harder, Judas’. Misschien mopperden ze wel op Jezus. Jezus zit veilig, hoog en droog, terwijl zij Continue reading