Schatgraven in de Bijbel. Bijdrage bij de boekpresentatie ‘Mystiek stap voor stap’ van ds. Rein Hoekstra (NGK Open Hof).

Allereerst feliciteer ik collega Rein Hoekstra met het uitkomen van zijn boek. Juist vandaag zijn de Corona-maatregelen afgeschaft. Je kunt elkaar ontmoeten. Samenkomen. Een mooi moment voor het uitkomen van een boek dat wil helpen om met elkaar te spreken over een bezielde levensreis.

Ik feliciteer ook de gemeente Open Hof. Ik ben blij dat we (NGK – GKv te Dordrecht) elkaar een tijd geleden gevonden hebben en ben benieuwd wat onze Continue reading

Wie God in Jezus is; dat is indrukwekkend. Preek Kolossenzen 2:6-15

Vandaag vindt DV tweemaal de bediening van de heilige doop plaats. Dank God dat we daar als gemeente weer volop getuige van kunnen zijn. Met het oog op de doop een preek over Kolossenzen 2. Paulus komt met een verrassende opmerking over de doop.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Het geheim van de doop.
Afgelopen zondagmiddag ging ik voor in de gemeente van Utrecht-Centrum. Dat was voor mij een bijzondere ervaring. In die gemeente ben ik Continue reading

De schade van Corona opnemen. En de winst van Corona incasseren. Hoe gaan we als gemeente verder? Preek Filippenzen 2:1-4

Veel Corona-maatregelen zijn afgeschaft. Niet gezegd dat Corona weg is. En toch is het goed om de schade op te nemen. En te kijk naar… winstpunten uit deze ingrijpende periode (want die zijn er ook). Hoe gaan we verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal? Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Welke impact heeft Corona (gehad) op de gemeente?
Met het mooie weer van de afgelopen week kun je het je misschien nog maar nauwelijks voorstellen, maar nog geen maand geleden raasde storm Eunice over ons land heen. Hoe was het bij jullie? Alles heel gebleven of behoorlijke schade? Bij ons hield een dakpan het voor gezien. Die wilde blijkbaar liever in de tuin van de buren liggen. Wat ging het ongelooflijk tekeer. De dagen na de storm is de schade opgemeten. In ons land zijn meerdere doden gevallen. De materiele schade is enorm.

Toen kwam Corona.
Ik begin met die storm en het opmeten van de schade omdat wij in de afgelopen twee jaar ook in een soort storm hebben gezeten. Een die we niet zagen aankomen. Pas vlak voor de tijd dat Corona hier kwam, werd duidelijk dat Corona grote impact zou hebben en schade zou gaan opleveren. Maar wat en Continue reading

De hoop die Jezus geeft in (de) lijdenstijd. Preek Lucas 9:51

Deze zondag is de eerste zondag in de lijdenstijd (veertigdagentijd); de tijd naar Goede Vrijdag en Pasen. Lucas 9:51 geeft op een bijzondere manier woorden aan deze tijd. Zeker als je denkt aan de oorlog en het vreselijke geweld in Oekraïne en tegen Oekraïners. Is er hoop?

Redelijk aan het begin van de eredienst bidden we voor Oekraïne en staan we stil bij de vraag welke hulp we kunnen geven. We zingen een lied dat afgelopen woensdag, Aswoensdag, door Ria Borkent is gemaakt: “Hoe kan er in de wereld vrede zijn?” Zie onderaan voor de liturgie en de tekst van dat lied. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1​         De hoop die Jezus geeft.
Afgelopen woensdag was het Aswoensdag. Dat is het begin van de lijdenstijd. Aswoensdag herinnert ons eraan dat wij mensen zijn. Mensen met tekorten. Sterfelijke mensen (Psalm 103:14). De omstandigheden van vandaag onderstrepen die werkelijkheid. Ik denk aan de vreselijke oorlog en het misdadige geweld in en tegen Oekraïne en Oekraïners. We hebben gebeden of de Heer wil ingrijpen en een einde Continue reading